‘Bouwimpasse doorbreken’

woningbouwDe Nijmeegse wethou­der Jan van der Meer sluit geen en­kele oplossing of aanpak meer uit om de nieuwbouw in de Waal­sprong te stimuleren. Nu de ge­meente zelf de regie gaat voeren over de bouw in Nijmegen-Noord, wil hij ‘snel alle drempels slechten die de bouw hinderen’. Een bericht uit De Gelderlander.

Hij wordt de laatste maanden al in­tensief bestookt door vele grote en kleinere bouwbedrijven, architec­ten- en ingenieursbureaus met concepten voor goedkope nieuw­bouw. Hij wil al die suggesties se­rieus bestuderen. „ Wat is realis­tisch en wat niet.” De komende maand staan in het stadhuis daarom diverse ‘ creatieve sessies’ gepland waar alle mogelij­ke bouwopties de revue zullen pas­seren. Na die interne bijeenkom­sten waar overigens ook talloze deskundige partijen voor worden uitgenodigd, wil Van der Meer openbare bijeenkomsten beleggen over de mogelijkheden om de bouwimpasse in de Waalsprong te doorbreken. Helemaal stil ligt die bouw daar overigens niet. Afgelo­pen jaar werden 438 kavels ver­kocht, maar ooit werd ingezet op meer dan het dubbele.

Van der Meer laat niet alleen kij­ken naar de aangeleverde nieuwe goedkope bouwconcepten voor koophuizen. Hij zal ook op een rij­tje zetten of erfpacht toch geen op­tie is om de bouw te stimuleren.

Ook wil hij de mogelijkheden van zelf bouwen door de gemeente, een idee van de SP uit 2012 dat hij eerder afwees, opnieuw laten bekij­ken. „Misschien is dat wel de weg die we moeten inslaan als de cor­poraties alsnog uit Den Haag een hoge aanslag in het kader van de nieuwe verhuurdersheffing krijgen en dan alsnog moeten afhaken in deWaalsprong.”

Ook de afgifte van extra startersle­ningen aan jongeren voor een koophuis wordt onderzocht.