‘Gesubsidieerde arbeid is een mooi instrument, er is genoeg werk te doen’

jan-offiele-foto-iiDe Gelderlander laat tot aan de verkiezingen elke dag een Nijmeegse lijsttrekker aan het woord. Vandaag in aflevering 12: Jan van der Meer van GroenLinks (nu 6 zetels).

Wie is Jan van der Meer?
„Ik ben 45, samenwonend in Bot­tendaal, ben bevlogen, betrokken en creatief. En ik hou van Nijme­gen.”

Jullie slogan luidt ‘GroenWerkt!’, hebben het over ‘groene banen’. Wat zijn dat?
„ In deze tijden van recessie moet de overheid, ook de gemeentelijke overheid, flink investeren in de economie. GroenLinks kiest voor duurzame woningen, duurzame energie, de tram, een warmtenet: dat levert heel veel banen op. In Nijmegen moeten bijvoorbeeld nog 50.000 woningen worden ge­ïsoleerd; dat betekent 10 jaar lang werk voor 400 mensen.”

Ander speerpunt: gesubsidieerde ba­nen behouden, mogelijk zelfs uitbrei­den. Maar bied je mensen dan wel perspectief op een echte baan?
„Dat is niet het enige dat telt. Als je mensen in een uitkering houdt, ben je ook geld kwijt als gemeen­te. Geef ze wat extra’s en je kunt ze bij instellingen in de stad de ga­ten laten opvullen die vallen van­wege de bezuinigingen. Het is een mooi instrument. En er is in Nij­megen genoeg nuttig werk te doen, zeker op het gebied van duurzaamheid.”

Eén van de GroenLinks-verworven­heden waarmee jullie pronken, is de gratis bus voor 65-plussers. Andere partijen vragen zich af of ook vermo­gende ouderen per se gratis met de bus moeten.
„ In de eerste plaats levert het heel veel administratieve rompslomp op om onderscheid te maken tus­sen rijkere en armere ouderen. In de tweede plaats wordt er een denkfout gemaakt: het is niet zo dat hoe meer ouderen er met de bus gaan, des te meer het de ge­meente kost. Het is namelijk afge­kocht. Bovendien: het geld dat de gemeente uittrekt voor gratis open­baar vervoer voor 65-plussers, wordt geïnd via de ozb, dus daar betalen rijkere ouderen ook aan mee. Laat ze dan ook meerijden.”

Hangjongeren bestaan volgens GroenLinks niet, staat in jullie pro­gramma. Jullie noemen het ‘flaneren­de jongeren’. En die overlast dan?

„Soms wordt aanwezig zijn al als overlast ervaren. Wij zien dat an­ders. Wij hebben het idee dat de tolerantie is afgenomen. Hangen hoort bij jong zijn.”

Jullie zien de deelauto als serieus al­ternatief voor de eigen, particuliere auto. Is dat niet een beetje naïef?
„Nee. De auto gaat een beetje aan zijn eigen succes ten onder: files, parkeeroverlast, stijgende benzine­kosten. We zullen echt met alter­natieven moeten komen. De deel­auto is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer. Ik weet zé­ker dat het Nijmeegse wagenpark in 2018 kleiner zal zijn dan nu.”

Hoe ziet uw ideale coalitie eruit?
„GroenLinks, D66, PvdA en SP. Het CDA? Veel te conservatief.”