‘Huurwoningen beter presenteren’

huurwoningCorporaties moeten hun vrijkomende huurwoningen veel beter gaan presenteren aan woningzoekenden. Daarvoor pleit de Nijmeegse GroenLinks-wethouder Jan van der Meer. Hij stelt dat corporaties nog heel wat kunnen leren van de koopsite Funda. nl. Daarop staan vaak vele foto’s van de koopwo­ning, zijn alle kenmerken te vin­den en informatie over de woon­omgeving.

Van der Meer verwacht dat wo­ningzoekenden met betere infor­matie over huizen sneller een be­slissing nemen over een huuraan­bod. De periode dat een woning leeg staat, kan zo flink verkort wor­den. Van der Meer denkt dat dit op jaarbasis misschien wel 200 extra toewijzingen in de stad kan opleveren. De laatste jaren worden in Nijmegen jaarlijks circa 1.900 woningen via Entree toegewezen Op het huuraanbod dat Entree na­mens de corporaties presenteert, wordt vaak massaal gereageerd. Dat heeft te maken met het grote tekort aan huizen. Veel mensen testen daarom hun huurkansen uit en willen daarnaast ook steeds vaker zien hoe de aangeboden wo­ning eruit ziet. In de praktijk blijkt dat ‘het voor corporaties vaak pas bij kandidaat 50 interessant wordt’ zei een corporatiemanager deze week op een debatavond over de woningtoewijzingsregels.

‘Straf voor weigeren huurhuis’

Het woonruimteverdeelsysteeem in de stadsregio staat al enige tijd ter discussie. Inschrijftijd en met name de woonduur bepalen wie het meeste recht heeft op een nieu­we huurwoning. In dit Entreemo­del worden alle woningzoekenden op een hoop gegooid. Iedereen sluit achteraan in dezelfde wacht­rij. Het gevolg is dat steeds meer woningzoekenden, of ze nu iets be­ters zoeken of met spoed aangewe­zen zijn op een andere woning, vaak uitproberen hoeveel kans ze daadwerkelijk maken op een wo­ning. „ Ze peilen gewoon hoe ze er­voor staan op de huurdersmarkt”, zegt wethouder Jan van der Meer Het aantal weigeringen op een toe­wijzing is hierdoor hoog. Sommi­ge woningen staan daardoor lang leeg, terwijl mensen erom staan te springen.

Van der Meer denkt dit probleem opgelost kan worden met het aan­bieden van meer informatie over de woningen. Tegelijk pleit hij voor een strafsysteem voor men­sen die vaak een aanbod weigeren. Drie keer nee zou een verlies aan inschrijftijd moeten opleveren. Van de andere kant wil de wethou­der mensen die binnen een jaar spijt krijgen van een verhuizing, alsnog een groot deel van de in­schrijftijd teruggeven. Hij hoopt zo het aantal weigeringen te kun­nen terugdringen en het toewij­zingstempo te kunnen opvoeren.

Bron: De Gelderlander