‘Stadstarief op ov-chip’

ov-chipkaart1De Stadsregio werkt aan een apart stadstarief voor de ov-chipkaart. Mogelijk krijgt Nij­megen een of twee chipkaarttarie­ven waarmee straks op alle lijnen in de stad kan worden gereisd. Er wordt onderzocht wat de conse­quenties zijn van zo’n stadsreisop­tie op de chipkaart. In Lelystad kennen ze al zo’n apart stadstarief. Het stadstarief moet de proble­men met de huidige dure ov-chip­kaart ondervangen.


Uit onderzoek is gebleken dat met de chipkaart de buskosten in de stad en regio fors oplopen in verge­lijking met reizen met de strippen­kaart. In Nijmegen heeft dat alles te maken met het radiale lijnen­net: vrijwel alle buslijnen rijden vanuit de wijken eerst naar het centraal NS- station. Busreizigers zitten hierdoor vaak lang in de bus en maken veel kilometers. Dat laat­ste drijft de prijs op van een rit. De ov- chipkaart in de Stadsregio kent nu een tarief van 11 eurocent per kilometer, naast het instap­tarief van 78 cent.

De Stadsregio is de afgelopen we­ken flink geschrokken van de kri­tiek op de dure chipkaart. Er wordt daarom alsnog nagedacht over aanpassingen. Behalve een apart stadstarief is ook een algeme­ne kilometerprijsverlaging in beeld en het gratis verstrekken van de chipkaart: die kost nu 7,50 euro. In Friesland is die kaart gratis en krijgen de busreizigers ook nog een reisbedrag ‘cadeau’.

Overigens benadrukt wethouder Jan van de Meer dat een speciale stadskaart ook nadelen kent. Men­sen die heel kleine stukjes met de bus reizen zijn met de huidige chipkaart goedkoper uit.

Bron: De Gelderlander