‘Zuinigere woningen: veel banen’

cvWoningen energiezui­niger maken kan voor Nijmegen een hoop werkgelegenheid opleve­ren. Daarom is het zaak burgers en woningcorporaties aan te sporen om te investeren in bijvoorbeeld isolatie en de plaatsing van hoog­rendementketels en zonnepane­len. Dat is waar de Nijmeegse GroenLinks-wethou­der Jan van der Meer zich sterk voor wil maken.

Van der Meer heeft een gro­ve berekening laten maken van het potentieel. „ Dat is gigantisch.” Uitgaande van 50.000 huizen die ervoor in aanmerking komen, zou­den zo’n 600 vaklieden er tien jaar werk aan hebben om de huizen zuiniger te maken. Het milieu zou daar wel bij varen omdat er veel minder van het broeikasgas kooldi­oxide in de atmosfeer komt.

Van der Meer wil afspraken ma­ken met corporaties en bekijken of hij met steun van provincie en rijk subsidieregelingen en goedkope le­ningen kan inzetten om een stroom investeringen in energiebe­sparing op gang te brengen.

Bron: De Gelderlander