Daily Archives: 8 januari 2019

You are here:

Basiskennis over CO2 ontbreekt vaak in klimaatdiscussies

zuurstof-veel-eerder-in-atmosfeer-dan-gedacht

De afgelopen weken ontstond een heftig debat over het ontwerp-klimaatakkoord. Met als gevolg dat klimaatverandering weer door menigeen wordt betwijfeld. Aan de discussies is vaak te merken dat basale kennis over CO2 ontbreekt en daarom zou het goed zijn als daar meer aandacht voor komt in blogs en artikelen. Ik ga een poging doen. En conservatieven doen er goed aan de wetenschap te respecteren en op zoek te gaan naar een eigen maatregelenpakket.

Lees verder