30% schoner en efficiënter door slimme stedelijke bevoorrading

bp-zz-88Vanaf 5 oktober worden twaalf filialen van Albert Heijn in de regio Nijmegen milieuvriendelijker bevoorraad.  Het transport is stukken schoner doordat speciale LZV vrachtwagens van het regionale Albert Heijn distributiecentrum in Tilburg naar een distributiepunt aan de rand van Nijmegen rijden. Met deze ‘lange zware vrachtwagen’- combinaties zijn eenderde minder ritten nodig voor transport.

In Nijmegen worden ze vanaf begin december op een nieuwe manier omgekoppeld naar schone en stille aardgasvoertuigen die de ‘last mile’ van het transport naar de lokale AH filialen verzorgen. Initiatiefnemers zijn Cornelissen Transport B.V. uit Nijmegen in samenwerking met haar opdrachtgever Albert Heijn. Volgens het transportbedrijf is het initiatief een haalbare kaart gebleken mede dankzij de actieve ondersteuning van Stadsregio Arnhem Nijmegen en de gemeente Nijmegen. 

Het aantal ritten van Tilburg naar Nijmegen kan worden teruggebracht met 30 % per week.  Deze besparing wordt mogelijk gemaakt door de innovatieve omkoppeling van de lading op kleinere vrachtwagens, waarmee overladen overbodig wordt. De omkoppeling vindt plaats op het bedrijfsterrein van Cornelissen in Nijmegen West. Hier zorgen de kleinere vrachtwagens die rijden op aardgas, voor superschone bevoorrading van de twaalf Albert Heijn filialen in de regio Nijmegen. De aardgasvrachtwagens zijn in bestelling en worden begin december 2009 verwacht.

Op dit moment hebben binnensteden last van vrachtauto’s die vaak half beladen zijn en niet aan de hoogste milieunormen voldoen. Hierdoor is de stad voller en is er meer CO2 uitstoot, stank en lawaai. De omkoppeling van LZV voertuigen op kleinere aardgasvrachtwagens is een milieuvriendelijke oplossing en maakt het mogelijk de stedelijke distributie efficiënter en schoner te laten verlopen. Concreet wordt er bespaard op transportkilometers en is er spake van ruim 30% minder brandstofverbruik, wat ten goede komt aan vermindering van CO2 uitstoot, verbetering van de luchtkwaliteit en het terugdringen van geluid – en verkeersoverlast .

Bedrijfsleven en overheden in de regio werken samen aan schone en duurzame mobiliteit via de transitie naar aardgas, biogas, elektrisch rijden en waterstof. Dit project is het volgende in een reeks van eerdere initiatieven, waaronder de invoering van 75 stadsbussen op aardgas in Nijmegen, een groot aantal wagenparkscans bij gemeenten en bedrijven, de realisatie van aardgasvulpunten in een aantal gemeenten, de campagne Stil snel schoon voor electroscooters en de pilot met waterstofbussen in Arnhem.

Het project is een initiatief van Cornelissen Transport B.V. in samenwerking met Albert Heijn en wordt gesteund en mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Het project past goed in het stadsregionale programma Eureka. Dit programma is gericht op een betere luchtkwaliteit, onder meer door transportefficiënte vervoerssystemen die zorgen voor minder vervoer en een betere bereikbaarheid. De gemeente steunt het initiatief omdat het een goede aanvulling vormt op Binnenstadservice (gezamenlijk afleveradres voor winkeliers in de binnenstad) en ComPakt (bundeling van vervoersbewegingen van en naar bedrijfsterrein TradePort Nijmegen-West). Cornelissen Transport B.V. wil het concept op termijn ook voor andere grote winkelketens toepassen.