‘Nijmegen is en blijft een groene stad’

kronenburgerpark-iiSteeds vaker lopen be­wonersgroepen en milieuorganisa­ties te hoop tegen nieuwe bouw­plannen in Nijmegen. Ze bedrei­gen vaak wijkgroen, is hun me­ning. Onlangs riep een platform van wijkgroepen de gemeente op eens inzichtelijk te maken hoe het zit met het groen in de stad. Giste­ren leverde de gemeente het ant­woord.

Uit die gegevens blijkt dat Nijmegen nog steeds een groene stad is en blijft. Volgens de ge­meente telde Nijmegen in 1996 82,6 mgroen per woning, in 2000 was dat 96,9 m­. Die stijging is te verklaren door de grenscorrectie eind jaren negentig waarbij Nijme­gen Lent en grond rond Ressen en Oosterhout kreeg voor de Waal­sprong. Het ging om een uitbrei­ding van het grondgebied met een kwart. Binnenkort hoopt Nijme­gen cijfers over de situatie in 2004 te presenteren.

Volgens de gemeen­te is gemiddeld meer dan zeventig procent van de Nijmegenaren te­vreden over het buurtgroen, alleen in Nijmegen-West is dit 50 pro­cent. Het gaat om cijfers uit de stadspeiling in 2007. Meer dan ze­ventig procent vindt Nijmegen een stad met veel groen. Daar is de laatste tien jaar geen wijziging in gekomen.

Volgens de gemeente verdwijnt er wel groen voor woningbouw, maar zijn er op diverse plekken ook groengebieden bijgekomen (Distelpark, Vondelpark, Limos). Ook parkWest wordt als bijzonde­re groene zone genoemd.

In september wil de gemeente met de kritische wijkgroepen over het groenbeleid gaan praten.

GroenLinks heeft overigens recent een initiatief aangekondigd om al­le nog resterende groene parels in de stad te inventariseren. Dat moet leiden tot een betere bescher­ming van die gebieden. Volgens de partij wordt het groen te snel opge­offerd aan huizen.

Bron: De Gelderlander 2 juli 2008