Aan de slag als warmteregisseur Metropoolregio Amsterdam

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Maar liefst 25 partijen tekenden hiertoe op donderdag 4 juni op het provinciehuis van Noord-Holland een samenwerkingsovereenkomst. Jan van der Meer zal namens Over Morgen de functie van warmteregisseur invullen. Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsprogramma.

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een overschot aan (industriële) restwarmte, die nu onbenut in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. De MRA is met zijn dichte bevolkingsgraad en bedrijvigheid ideaal om slimme en open warmtenetten aan te leggen. Grote én kleine producenten kunnen hier hun warmte aan leveren en vele huishoudens en bedrijven kunnen hiervan profiteren.

Win-win

De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het klimaat én voor de regionale economie.

Belemmeringen wegnemen

Binnen de MRA zijn er al veel lokale initiatieven op het gebied van warmtenetten, maar in de praktijk is het lastig om die ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dat komt niet alleen door financiële obstakels, maar ook door vragen over leveringszekerheid of keuzevrijheid. De samenwerkende partijen zijn ervan overtuigd dat zij die obstakels kunnen wegnemen en dat een gezonde en langdurige exploitatie van een regionaal open warmtenet mogelijk is.

Programmaregisseur

Een van de belangrijkste eerste stappen binnen de samenwerkingsovereenkomst is de aanstelling van een onafhankelijke warmteregisseur die het programma verder gaat uitwerken en het aanspreekpunt wordt voor de regio. Kersverse regisseur Jan van der Meer: “Metropoolregio Amsterdam heeft forse ambities met warmte. Dat wordt alleen maar een succes als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten. We moeten het willen, het moet financieel haalbaar zijn en we streven naar tevreden klanten. Bedrijven, tuinders, huurders en particuliere woningeigenaren verdienen een eerlijke prijs voor warmte. In Nijmegen heb ik ondanks vele barrières met succes een warmtenet gerealiseerd. Met dezelfde gedrevenheid ga ik nu in de metropoolregio aan de slag.”

Hij zal zijn werk verrichten vanuit Amsterdam Economic Board aan het Waterlooplein.

Lees hier het hele persbericht.