Aardgas vele malen beter dan diesel

aardgasbusDe diesellobby is erg actief om te voorkomen dat overheden voor de aanbesteding van hun openbaar vervoer kiezen voor aardgasbussen. Daarbij schuwt men geen leugens en halve waarheden. Dit keer heeft men Tweede Kamerlid Charlie Aptroot (VVD) ingeschakeld die in een artikel in de NRC (9 januari) probeert wethouder Jan van der Meer woorden in de mond te leggen. Hieronder zijn reactie voor de redactie van de NRC.

Ik zou in een interview hebben gezegd dat objectief gemeten diesel schoner zou zijn dan aardgas. Als hij mij even had gebeld zou hij hebben geweten dat ik dit niet gezegd heb en dat het ook zo niet in de krant heeft gestaan. Wat ik heb gezegd is dat dieselbussen volgens laboratoriumtesten ook aan de Europese emissienorm (EVV) kunnen voldoen.  Diesel is een vervuilende brandstof maar met allerlei techniek in motoren zou een groot deel van de vervuiling weggefilterd kunnen worden.

Toch heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de concessie 2010-2013 weloverwogen gekozen voor het middel aardgas in plaats van het stellen van een uitstootnorm.  Aardgas is in tegenstelling tot diesel van zichzelf relatief schoon, en kan ons in tegenstelling tot diesel ook helpen om te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Vanaf 1 januari 2010 moeten lokale overheden voldoen aan de normen voor fijnstof en stikstofdioxide (NO2).  Dieseltechniek presteert redelijk op fijnstof, al is er wel discussie over ultrafijne deeltjes die door de roetfilters van dieselbussen niet worden tegengehouden.  Belangrijker is echter dat dieselbussen drie keer slechter scoren op stikstofdioxide (NO2) dan aardgas. En juist op NO2 hebben veel gemeenten een probleem. Neem Utrecht. Op dezelfde dag dat het artikel van Aptroot in de NRC werd gepubliceerd, meldde de Volkskrant dat de nieuwste ‘schone’ dieselbussen in Utrecht op NO2 tot negen keer slechter scoren dan vooraf voorspeld. Utrecht krijgt daardoor problemen met de realisatie van bouwprojecten in de binnenstad. De praktijk leert dat aardgasbussen in Haarlem wel hebben gezorgd voor een betere luchtkwaliteit.  De keus van Den Haag en Nijmegen voor aardgas pakt dus prima uit.

Er zijn echter meer redenen om te kiezen voor aardgas. Aardgas is een stap richting de transitie naar klimaatvriendelijkere brandstoffen. Want na aardgas (schoon) komt biogas (duurzaam) en waterstof (efficiënt) en dat kan allemaal met dezelfde bussen. De transitie van diesel naar biodiesel is veel omslachtiger en duurder. Bovendien wordt biodiesel gemaakt van landbouwgewassen, wat ten koste gaat van de voedselvoorziening. Biogas kan daarentegen worden gemaakt van ons gft-afval of van bijvoorbeeld kippenmest.

In onze businesscase bleek dat aardgas ons ook een financieel voordeel oplevert.  De lagere kilometerkosten van aardgasbussen in Nijmegen leveren een besparing op die kan oplopen tot een miljoen euro per jaar. Dat geld kunnen we steken in de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer. Aardgasbussen trillen minder en zijn dus comfortabeler. Bovendien produceren ze veel minder geluid dan dieselbussen. Nog een voordeel: aardgas komt gewoon uit het aardgasnetwerk en dat voorkomt tankwagens met diesel op de weg. Daarnaast kunnen aardgasbussen zuiniger gaan rijden met de nieuwste NoNox-motoren, een Nederlandse vinding. Dus investeren in aardgasbussen is goed voor de Nederlandse werkgelegenheid.

Dan nog even terugkomen op het citaat wat mij in de mond is gelegd. Voor aardgasbussen heb je tevens een aardgastankstation nodig. De gunning van de OV-concessie vindt plaats in april. De implementatietijd tot aan het moment waarop de bussen moeten gaan rijden is te kort voor de winnende aanbieder om  op tijd een vulpunt te hebben gerealiseerd. Als we nu een EEV-norm hadden voorgeschreven dan hadden de aanbieders waarschijnlijk allemaal gekozen voor diesel. Waarom? Omdat hen na het winnen van de aanbesteding de tijd zou ontbreken voor het realiseren van een eigen aardgasvulpunt in Nijmegen. Dat vulpunt realiseren we als gemeente Nijmegen nu zelf, maar ik kan hiervoor natuurlijk geen exploitant vinden als de uitkomst van de aanbesteding van het openbaar vervoer in onze stad (diesel of aardgas?) ongewis blijft. Dit was een extra reden om aardgas voor te schrijven. Gezien de milieuwinst en de andere voordelen kan ik andere overheden aanraden hetzelfde te doen. Dan komt wel de diesellobby op bezoek maar als de discussie zuiver blijft zijn er meer argumenten voor aardgas dan voor diesel.

Tot slot nog één correctie op het stuk van Charlie Aptroot. Hij stelt dat de Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Stadsgewest Haaglanden met de keuze voor aardgasbussen bussenproducent MAN bevoordelen en de rest van de markt buitenspel zetten. MAN zou namelijk de enige fabrikant zijn die aardgasbussen produceert.

Blijkbaar is de heer Aptroot slecht geïnformeerd. Er zijn meerdere leveranciers van aardgasbussen, namelijk MAN, Volvo, Mercedes en Irisbus.

Jan van der Meer

Wethouder Milieu (GroenLinks) gemeente Nijmegen en lid College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmegen