Auteursarchief: admin

Beloon gemeenten voor meer windmolens

Teveel zonneparken en te weinig windmolens leiden tot een instabiel netwerk en miljoeneninvesteringen in het elektriciteitsnetwerk. Kosten die bij de belastingbetaler terechtkomen via het vastrecht. Voor Gelderland alleen al kan meer evenwicht tussen zon- en windenergie leiden tot een besparing van meer dan 56%: 363 miljoen euro. Stel een nationaal windfonds in, zo pleiten zeven Gelderse bestuurders. Betaal dit uit een klein gedeelte van de besparing op vermeden investeringen die meer evenwicht tussen zon- en windenergie oplevert. Benut dit voor een financiële prikkel voor gemeenten zodat wethouders en gemeenteraden kiezen voor meer windprojecten. Een ingezonden artikel vandaag in Trouw.
Lees verder

“Gelders Warmte Infra Bedrijf verlaagt draagvlakrisico voor warmtenetten”

Nog voor de zomer moet duidelijk zijn wat de risico’s en de haalbaarheid zijn van een Gelders Warmte Infra Bedrijf, GWIB. Met dit bedrijf wil de provincie Gelderland vaart maken met de overschakeling van aardgas naar duurzame warmte. Door de infrastructuur van warmtenetten publiek te maken, wordt een belangrijke hobbel genomen in het opzetten van rendabele warmtenetten. Want hiermee wordt het draagvlakrisico verkleind, vertelt gedeputeerde Jan van der Meer van Provincie Gelderland. Hij breekt daarnaast een lans voor een nationaal Garantiefonds om een ander rendementsrisico van warmtenetprojecten – het vollooprisico – af te dekken. Een interview met de nieuwsbrief van het Warmtenetwerk Lees verder

Elektrische warmtepomp werkt niet in oude huizen? ‘Ik dacht, ik doe het gewoon’.

Dat de gemeente Nijmegen weinig haast maakt met een warmtenet in zijn wijk, was de druppel voor Jan van der Meer. ,,Ik heb besloten zelf van het gas af te komen in mijn bovenwoning uit 1909. Volledig elektrisch verwarmen kán in zo’n oud huis, zelfs in deze extreem koude week gaat het goed.” Een artikel vandaag in het AD Lees verder

De warmtepomp is geïnstalleerd; ben van gas los!

Dit jaar wilde ik aardgasvrij worden; dat was mijn goed voornemen. In mijn eerste blog heb ik aangegeven dat ik me onttrek uit het collectief in mijn wijk Bottendaal. Ik wil niet meer wachten op een collectieve oplossing. Dat kan ook niet want mijn gasketel was aan vervanging toe. In mijn tweede blog gaf ik aan te hebben gekozen voor een lucht/water warmtepomp. Deze is nu geïnstalleerd. Hierbij mijn ervaringen tot nu toe. Lees verder

Mijn woning aardgasvrij met een lucht warmtepomp; als dat maar goed gaat…

Dit jaar ga ik van aardgas af. Dat was mijn goed voornemen voor dit jaar. De vorige keer heb ik geschreven dat ik niet langer wil wachten op een collectieve oplossing, maar dat ik nu zelf aan de slag ga met een individuele oplossing: een warmtepomp. Hier volgt blog nr. 2 over mijn persoonlijke zoektocht naar een alternatief voor aardgas. Lees verder