Blog: Kies voor ervaring en bevlogenheid

jan-officiele-fotoIk heb al veel functies gehad in de Nijmeegse politiek: fractiemedewerker, raadslid, wethouder, campagneleider. Ik wil al die ervaring nu als lijsttrekker inzetten. En ervoor zorgen dat we weer zetels winnen en de grootste partij worden. Het zal gaan tussen GroenLinks en D66. Wij zijn socialer en groener maar we hebben ook veel meer bestuurservaring dan D66. En als we dat verschil willen benadrukken dan moeten we tegenover de student-lijsttrekker van D66 een bevlogen en ervaren politicus neerzetten. Nog tot donderdag aanstaande mogen de leden van GroenLinks Nijmegen stemmen op hun favoriete lijsttrekkerskandidaat. Ik hoop op uw steun.

Hieronder staat het advies van de kandidatencommissie dat naar de leden is gestuurd. Daaronder staat mijn eigen motivatie richting de leden.

Klik ook op steunbetuigingen en resultaten.

————————–

Jan van der Meer
Jan kandideert zich tevens als wethouder.

Korte introductie: man, 44 jaar, politicoloog, o.a. gewerkt bij Das&Boom, als programmeur politieke debatten bij O42 en bij het landelijk bureau GroenLinks als hoofd voorlichting en communicatie; is nu 4 jaar wethouder en daarvoor 8 jaar raadslid.

Jan:
–    heeft meer dan 8 jaar in de gemeenteraad gezeten en voldoet aan alle eisen van een goed raadslid; hij zal als raadslid aandacht moeten besteden aan zijn teamrol en investeren in samenwerking;
–    heeft zich bewezen als wethouder doordat hij niet alleen plannen ontwikkelt en lanceert maar ook in staat is mensen in zijn plannen mee te krijgen en creatief mogelijkheden te bezien; hij heeft laten zien dat hij deze plannen ook tot uitvoering weet te brengen;
–    is doortastend, creatief en sterk gericht op zichtbaarheid in de media. Dat lukt hem op een eigen optimistische manier en zo heeft hij GL een positief imago gegeven; Jan is hierdoor bekend in de stad;
–    is ambitieus om voor Nijmegen bepaalde doelen te bereiken zoals groen in en om de stad, betere bereikbaarheid, duurzame energie, culturele hoofdstad;
–    heeft van politiek, het wethouderschap en van zijn beleidsterreinen (verkeer, groen, klimaat/energie/milieu) gedegen kennis; is snel en ‘to the point’ in het debat;
–    heeft een duidelijk groen profiel; vanuit de urgentie van de klimaatverandering  betrekt hij burgers en bedrijven, ook op lokaal niveau, zodat zij constructief kunnen bijdragen aan energiebesparing en duurzame energie;
–    kan de visie en het programma van GL met humor, op een prettige manier en met overtuiging brengen omdat het ‘zijn eigen verhaal’ is;
–    heeft laten zien dat hij ook op ‘dure’ maar belangrijke onderwerpen een goed onderhandelaar is (bijv. gratis OV).

Advies: zeer geschikt als lijsttrekker.

——————————————————

Kies voor ervaring en bevlogenheid

Beste leden,

de gemeenteraadsverkiezingen worden erg spannend. Om het succesvolle sociale en groene beleid dat we de afgelopen acht jaar hebben gevoerd voort te kunnen zetten is het essentieel dat GroenLinks net als bij de Europese verkiezingen weer de grootste partij in Nijmegen wordt.
Ik denk dat ik met mijn bevlogenheid, bekendheid en ervaring kan bijdragen aan dit doel. Maar dan moet ik eerst worden verkozen tot lijsttrekker. Ik hoop dat ik u en de rest van de afdeling kan overtuigen van mijn kandidatuur. En wel om de volgende redenen:
– Bevlogen en bruggenbouwer. Energiebesparing en duurzame energie zijn een van de belangrijke thema´s geweest van mijn wethouderschap. Met mijn enthousiasme heb ik het Nijmeegse bedrijfsleven en corporaties zover gekregen dat ze daar ook voor gaan. Zo hebben de partijen die het merendeel van het Nijmeegse energieverbruik voor hun rekening nemen zich gecommiteerd aan het jaarlijks terugdringen van hun energieverbruik met 3%! Het is dezelfde bevlogenheid waarmee ik in maart zoveel mogelijk Nijmeegse kiezers wil overtuigen op GroenLinks te stemmen.
– De wethoudersbonus. Kiezers houden van vertrouwde namen. Na vier jaar wethouderschap zit het met mijn naamsbekendheid in de stad wel goed. Ik sta te boek als een politicus met innovatieve ideeën, die ook daadwerkelijk zaken realiseert. Denk bijvoorbeeld aan de Waalsprinter, de overstap van diesel- naar aardgasbussen, duurzaamheidsleningen voor burgers die energiebesparende maatregelen aan hun huis willen treffen, het vergroenen van de binnenstad, zonnepanelen op huurwoningen in Hatert en gratis openbaar vervoer voor alle Nijmeegse 65-plussers.
– Ervaring met campagnes.
In mijn vorige baan als hoofd voorlichting van het landelijk bureau van GroenLinks heb ik veel ervaring opgedaan met media en campagnes. Bovendien heb ik al meerdere gemeenteraadscampagnes achter de rug. Het politieke debat, het spel met de lokale media en op straat campagnevoeren; het zijn allemaal dingen waar ik veel ervaring mee heb en die cruciaal zijn als je resultaten wilt boeken tijdens de verkiezingen.
Als wethouder van milieu, mobiliteit en groen ben ik de afgelopen jaren vooral in het nieuws gekomen met zaken die binnen deze portefeuilles spelen. Tegelijkertijd heeft mijn wijkwethouderschap van Nijmegen-West mij nog meer bevestigd in de noodzaak van sociale en rechtvaardige politiek, opdat Nijmegen een stad blijft waar iedereen zich thuis voelt.
Als lijsttrekker van GroenLinks zult u mij daarom niet alleen de groene thema’s van onze partij horen uitdragen, maar ook de sociale kant van óns verhaal. De leus en het programma ‘Groen Werkt’ zijn op mijn lijf geschreven!
Meer informatie over mijn kandidatuur is te vinden op www.janvandermeer2010.nl.

Met vriendelijke groet,

Jan van der Meer