Blog: Vrijdag zijn wethouderskandidaten bekend

jan-offiele-foto-iiOp 22 oktober ben ik verkozen tot lijsttrekker van GroenLinks Nijmegen. Vanaf vandaag start de verkiezing van de kandidaat-raadsleden vanaf plek 2 en van de wethouderskandidaten. Leden kunnen dat wederom per briefstemming doen. Bij de wethouders gaat het om vijf kandidaten. Ik zit daar ook tussen. Als lijsttrekker ga ik voor zoveel mogelijk zetels zodat we in het college kunnen komen. Ik hoop dan vervolgens dat ik mijn karwei mag afmaken als wethouder. Hieronder het advies van de kandidatencommissie en daaronder mijn eigen promotieverhaaltje. Klik ook op resultaten en steunbetuigingen.

Jan van der Meer
Korte introductie:
–    Man, 44 jaar, politicoloog,
–    O.a. gewerkt bij Das&Boom, als programmeur politieke debatten bij O42 en bij het Landelijk Bureau GroenLinks als hoofd voorlichting en communicatie;
–    Is nu 4 jaar wethouder en was daarvoor 8 jaar raadslid.

Jan:
–    Is doortastend, creatief en sterk gericht op zichtbaarheid in de media en dat lukt hem op een eigen optimistische manier;
–    Heeft van politiek, het wethouderschap en van zijn beleidsterreinen gedegen kennis; is snel en ‘to the point’ in het debat;
–    Heeft op zijn groene portefeuille veel successen geboekt;
–    Is in staat burgers, organisaties en bedrijven in zijn plannen mee te krijgen en creatief andere mogelijkheden te bezien; hij heeft laten zien dat hij iets kan realiseren;
–    Is in staat ambtenaren te enthousiasmeren;
–    Weet dualistisch te opereren;
–    Zal zich in het college nog steviger als wethouder van GroenLinks moeten opstellen en dus ook op andere beleidsvelden zijn visie laten horen; mag op andere terreinen ook meer tegen de stroom in roeien;
–    Moet op meer terreinen gaan optreden als bruggenhoofd en -bouwer in het college.

Advies van de KC: Jan is geschikt als wethouder, met voorkeur.
De KC spreekt voor de kandidatuur van Jan als wethouder haar voorkeur uit, omdat Jan in de afgelopen vier jaar al de nodige resultaten heeft laten zien en een groot aantal ontwikkelingen in gang heeft gezet; hij is degene die kan en wil afmaken wat hij begonnen is.
————————-

Beste leden,

ik heb met veel enthousiasme en plezier de afgelopen vier jaar het wethoudersschap vervuld. Het is een pittige baan maar zeker de moeite waard. Elke dag is anders, je krijgt met mensen van diverse pluimage te maken, je mag je inzetten voor de stad waar je van houdt en je kunt je idealen en het verkiezingsprogramma van GroenLinks verwezenlijken. Dat heb ik met genoegen gedaan en ik heb ook het nodige kunnen neerzetten. Wie wil weten welke resultaten ik voor de stad heb bereikt raad ik aan op mijn website te kijken.

Maar ik ben nog niet klaar. Veel zaken die ik in gang heb gezet worden pas manifest in de volgende raadsperiode. Denk maar eens aan de vergroening van de binnenstad, de realisatie van Hatert Zonnekrachtwijk en de plannen voor de tram. Ik wil graag net zo gedreven als de afgelopen vier jaar verder met het verduurzamen van de stad. Nijmegen is inmiddels opgeklommen naar de top vijf van beste fietssteden en meest duurzame steden van Nederland. Mijn ambitie is om in 2014 op nummer 1 te staan.

Daarnaast wil ik eraan bijdragen dat het sociaal beleid in Nijmegen overeind blijft, dat de pijn  van de economische recessie eerlijk wordt verdeeld en dat iedereen zich thuis voelt in deze stad. Ook op het gebied van ruimtelijke ordening, groen en cultuur willen we verbeteringen en daar zal ik me hard voor maken.

Ik ben verder een wethouder die betrokken en makkelijk benaderbaar is. Wie mij bijvoorbeeld mailt  krijgt in de regel binnen een paar dagen een fatsoenlijk antwoord. Mensen die een probleem hebben krijgen een luisterend oor. En als mensen een punt hebben dan zoek ik naar een oplossing die recht doet aan hun belangen.

Kortom, kies voor gedrevenheid en ervaring. Voor meer informatie zie www.janvandermeer2010.nl