Blog: Self-denying prophecy

werkzaamheden-a325Waar velen voor vreesden gebeurde dit weekend niet. De stad bleef goed bereikbaar en in de binnenstad was het gezellig druk. Volgens Wim Smids van het VBO merkten de winkeliers geen verschil met een andere zaterdag in augustus. Zo gaat het wel vaker; een self-denying prophecy.  

Ballast Nedam, de aannemer van de wegwerkzaamheden op de A325, heeft een paar weekendafsluitingen nodig om een paar ingrijpende wekzaamheden uit te kunnen voeren. Dit weekend heeft men op de westelijke kant vijf tijdelijke rijbanen gerealiseerd (2 staduitwaarts en 3 stadinwaarts) zodat ze vanaf deze week kunnen beginnen met de oostelijke kant van de weg. De A325 wordt omgeturnd in de Prins Mauritssingel.

Vantevoren klaagden winkeliers over de weekendafsluingen. De stad zou daardoor onbereikbaar worden vanuit het noorden waardoor de winkeliers omzetverlies vreesden. Ook vorige week werd dit weer aangekaart waardoor de winkeliers zelf het beeld opriepen van een onbereikbare stad.  

De weekendafsluiting is succesvol verlopen. De aannemer heeft op tijd de werkzaamheden kunnen afronden en heeft de weg om 5.15 uur vanmorgen weer opengegooid. Het verkeer vanuit het noorden is het hele weekend omgeleid via de A15 en A50. Daar was het druk op zaterdag maar dat had volgens Rijkswaterstaat vooral te maken met vakantieverkeer en andere evenementen in de regio. Mensen uit de Betuwe konden via de Griftdijk en de Bemmelse- en Oosterhoutsedijk met de auto naar de stad.

Van het gratis OV werd helaas niet massaal gebruik gemaakt. Bij station Elst werden ongeveer 40 kaartjes per uur uitgedeeld. We hebben overigens nog geen terugkoppeling van Connexxion over de bezettingsgraad van de bussen vanuit Lingewaard en Overbetuwe. Er hebben ook minder mensen dan normaal gebruik gemaakt van de Waalsprinter. Mogelijke oorzaak is dat de omleiding naar het transferium niet altijd goed aangegeven stond. Meer reclame voor het gratis OV en een betere bewegwijzering naar de Waalsprinter zijn volgens mij de leerpunten. Een en ander zal nog worden geevalueerd en besproken met de belanghebbenden, zoals de winkeliers.

Bij dit soort grote projecten maakt iedereen zich druk over de mogelijke gevolgen. Daardoor maakt de gemeente zich dubbel zo druk en is alles uit de kast getrokken om de gevolgen zoveel mogelijk te minimaliseren. Het gevolg is dat de voorspelde rampspoed uitbleef. Een self-denying prophecy dus en dat is in dit geval beter dan een self-fullfilling prophecy. De discussie zal over een tijdje wel weer herhaald worden bij de volgende weekendafsluiting.