Blog: Tijd voor nieuwe energie en mediterraans bouwen

zonnepaneel_313661bIn 2050 is de olie op, in 2070 komt een einde aan aardgas. Is dat erg? Hoeft niet, als we ons daar  maar op voorbereiden. Hebben we genoeg alternatieven? Jazeker: aardwarmte, restwarmte, biogas, zonnekracht en windenergie. Komt het van de grond? Nee, helaas nog veel te weinig. Mijn drijfveer als wethouder voor Klimaat & Energie is dan ook om in Nijmegen de switsch naar nieuwe vormen van energie in een hogere versnelling te krijgen. Omdat ik sinds kort ook de ruimtelijke ontwikkeling in de Waalsprong en Wonen in mijn portefeuille heb kan ik mooi verbindingen leggen tussen bouwen, volkshuisvesting en milieu. Het motto van het coalitieakkoord is daar trouwens ook heel helder in, we gaan ‘werken aan een duurzame toekomst’.

Duurzaam bouwen betekent efficiënt omgaan met energie en grondstoffen. Gebruik bij nieuwbouw duurzame materialen zoals FSC-hout en maak de woning zo energiezuinig mogelijk. Maar zet ook in op kwaliteit. Een woning die over dertig jaar weer wordt gesloopt is eigenlijk niet duurzaam. En bouw klimaatbestendig. Als we weten dat we over een tijdje het klimaat krijgen van Frankrijk of Italië dan zullen we meer Mediterraans moeten bouwen. Ik zie nieuwbouwwijken voor me met witte woningen en groene daken; straten met veel groen en water voor de broodnodige verkoeling. Eigenlijk best een aantrekkelijk vooruitzicht.

Er is ook nog veel te winnen in de bestaande woningvoorraad. We hebben in Nijmegen nog grofweg 50.000 woningen die energiezuiniger gemaakt kunnen worden. We willen samen met woningcorporaties, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en particulieren aan de slag om ze de komende jaren energiezuinig te maken. Woningcorporatie Talis heeft voor zichzelf ook een taakstelling opgelegd; de komende zes jaar moet het hele woningbestand minimaal energielabel C hebben. Prijzenswaardig, ook omdat Talis dit doet zonder huurverhogingen. De gemeente heeft overigens liever label B en dus zullen we middels financieringsregelingen proberen corporaties zover te krijgen dat ze extra investeren in hun woningen tot label B.

Ook op het gebied van duurzame energie is Talis actief. Zo hebben we samen met Talis een mooi project met zonnekracht lopen in Hatert. De belangrijkste opgave die ik voor mezelf zie is dat we van de Waalsprong nu eens daadwerkelijk een duurzaam stadsdeel maken met een hybride warmtenet die zorgt voor duurzame warmte in de nieuwbouwwoningen, met windmolens langs de A15, met woningen waar zonne-energie al bij het ontwerp is verwerkt en met klimaatbestendige wijken. Tijd dus voor nieuwe energie.

Jan van der Meer
Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie, Groen & Water gemeente Nijmegen

Deze column stond in Talis Trends, een blad van woningcorporatie Talis