Blog: fabels en feiten over de A73

file_165945mOmdat de A73 regelmatig terugkeert in de debatten voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik de volgende twee kennisvragen voor u.  

1. Hoeveel verkeer dat over de Waalbrug de stad in komt, moet ook daadwerkelijk in de stad zelf zijn?
A. minimaal 90%
B. minimaal 70%
C. minimaal 50%

Antwoord: A.minimaal 90%. In totaal is slechts maximaal 10% van het autoverkeer dat over de Waalbrug komt doorgaand verkeer; verkeer dat niet in de stad zelf hoeft te zijn maar door de stad rijdt op weg naar een plaats buiten Nijmegen, zoals naar Groesbeek, Wijchen, Heumen of verder naar het zuiden. De Kamer van Koophandel en andere ondernemersverenigingen doen net alsof dit aantal vele malen hoger is en zij vinden daarom dat de A73 moet worden doorgetrokken naar de A15. Maar omdat het hier vooral verkeer betreft dat in de stad zelf moet zijn is het beter om een nieuwe stadsbrug aan te leggen binnen de stadsgrenzen. In 2003 is hier dan ook voor gekozen door Nijmegen, stadsregio en de provincie en de stadsbrug wordt gebouwd ter hoogte van de Energieweg. In 2013 wordt deze brug opgeleverd. Uit berekeningen blijkt dat het doorgaand verkeer zelfs met de komst van de 2e Waalbrug nooit meer zal zijn dan de genoemde 10%.

2. Wat is een obstakel om de A73 door te trekken naar de A15? Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

A.      De gemeente Beuningen heeft een goedgekeurd bestemmingsplan voor het graven van diepe recreatieplassen op het tracé van de A73

B.      Het Rijk heeft er geen geld voor over nu ze reeds geld heeft gegeven voor verdubbeling van de A50 en de bouw van de tweede stadsbrug

C.      De gemeente Overbetuwe bouwt een bedrijfsterrein op het tracé

D.      De gemeente Nijmegen gaat er niet over en er is geen draagvlak hiervoor in de regio

Antwoord: Alle antwoorden zijn goed.

De A73 zal niet doorgetrokken worden. Fysiek wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt door de gemeenten Beuningen en Overbetuwe met een recreatieplas en een bedrijfsterrein op het tracé. Nog los van de schade die deze brug aanricht voor het open landschap en de uiterwaarden. De doortrekking zal al gauw één miljard euro kosten. Geld dat het Rijk nooit zal ophoesten voor nog een brug over de Waal op een totale afstand van slechts 10 km tussen de A50 en de huidige Waalbrug. In 2013 is de stadsbrug gereed en in 2014 de verdubbeling van de A50 met een extra brug. Je zou kunnen zeggen dat de A73 wordt doorgetrokken, maar dan naast de huidige A50. Voor de bereikbaarheid van Nijmegen zijn deze investeringen in asfalt voldoende. Zeker als op tijd rekeningrijden en de tram wordt gerealiseerd. Sterker; als we weer gaan lobbyen voor de A73 komt Rijksfinanciering voor de tram in gevaar.

Waarom komen de andere partijen dan steeds terug op de A73? Omdat bereikbaarheid een belangrijk thema is voor de Nijmeegse bevolking. Er zijn al veel goede maatregelen getroffen tegen de files op de Waalbrug. Denk maar eens aan de slimmere afstelling van de verkeerslichten op de Oranjesingel, de Waalsprinter, de dynamische informatieborden bij knooppunt Ressen, de betere belijning op het Trajanusplein en natuurlijk het project Slim Prijzen. Hierdoor zijn er momenteel bijna geen files meer op de Waalbrug, gaat er toch meer verkeer over de brug en dat tijdens wegwerkzaamheden. De dames en heren politici van de andere partijen gunnen GroenLinks dit succes natuurlijk niet. Maar dan moet men wel met alternatieve voorstellen komen. En uit ideeënarmoede komt men maar weer met de A73. Een volstrekt dood paard. Ik wens ze veel succes met hun lobby.  Alleen het kwalijke hiervan is wel dat dit de komst van de tram onzekerder maakt.

Plaatje: kaart van de omgeving en de plannen
a73