Categorie: Groen & Water

You are here:

Opbrengst Heumensoord gaat naar groen in de stad

heumensoordNijmegen besteedt de opbrengst van Heumensoord aan nieuwe groenprojecten in de ‘bestaande’ stad. In maart dit jaar verkocht de gemeente een deel van het bosgebied Heumensoord aan Vitens. De opbrengst, 2,3miljoen, gaat naar nieuw groen op locaties die wel wat extra groen kunnen gebruiken. Om deze locaties te bepalen is gebruik gemaakt van de Nijmeegse groennorm die zegt dat vanuit elke woning binnen 300 meter een halve hectare groen moet liggen.

Lees verder

Bouw wandelbrug bij ’t Meertje van start

nijmegen-t-meertje-01Op maandag 24 juni start de bouw van een wandelbrug bij ’t Meertje. De brug verbindt de Oostelijke Waalkade met de Ooijpolder/Stadswaard en slaat daarmee letterlijk een brug tussen stad en natuur. De wandelbrug wordt gerealiseerd in goede samenwerking met Staatsbosbeheer en medegefinancierd door de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer. De brughoofden worden op locatie gebouwd. De brug zelf wordt in de fabriek gemaakt en later op de brughoofden geplaatst.  Medio september moet de brug klaar zijn.

Lees verder

Toespraak bij presentatie Atlas voor gemeenten: Groen Nijmegen

dijkverleggingVandaag werd de Atlas voor gemeenten gepresenteerd in Nijmegen. Onze stad stad scoort dit jaar een goede 7e plaats op de woonaantrekkelijkheidsindex en is naast Den Bosch de enige stad buiten de Randstad in de top tien. Dit jaar was het thema groen en water als vestigingsfactor van steden. Nijmegen scoort daar goed op en heeft in de toekomst nog meer in petto. Dit was mijn toespraak.

Lees verder

Stad zorgt voor warm nest bijen

BijenNaast ruim tweedui­zend ambtenaren bevolken sinds kort duizenden bijen het Nijmeeg­se stadhuis. Veilig gehuisvest in vier bijenkasten op het dak welte­verstaan. De ‘woningen’ voor de geel-zwar­te insecten zijn het gezicht van het project Stadsbijen. Vrijdagoch­tend klonk op het dak van het stadhuis het startsein voor dit sa­menwerkingsverband tussen Iris-Zorg Nijmegen (instelling voor verslavingszorg), de Gelderse Na­tuur en Milieufederatie (GNMF) en de gemeente Nijmegen. Een artikel uit De Gelderlander.

Lees verder