Check je zonnekracht!: Nijmegen en de Zevenheuvelenloop starten bijzondere zonne-initiatieven

zonatlasIs uw huis geschikt voor zonnepanelen? Dat weet iedereen nu binnen een paar muisklikken op de ‘Zonnekrachtkaart’. Is een deel van het dak donkergroen dan krijgt u het hoogste rendement. Rood betekent weinig zon. Ook scholen kunnen zo kijken of het dak geschikt is. Met het plaatsen van panelen worden ze bovendien geholpen door de Zevenheuvelenloop. Deze stichting stelt voor de komende jaren 100.000 euro ter beschikking voor scholen om duurzamer te worden. De Zevenheuvelenloop is zelf al zeer milieubewust aan het werk. Deze motivatie willen ze doorgeven aan nieuwe generaties.

De zonnekrachtkaart is te vinden op de site van de gemeente Nijmegen:
www.nijmegen.nl/zonnekrachtkaart. Het is een digitale kaart van Nijmegen waarop iedereen kan zien of het dak van een woning of gebouw geschikt is voor het opwekken van zonne-energie door zonnepanelen (voor elektriciteit) of een zonneboilersysteem (voor warm tapwater). Op de kaart is ook aangegeven welke hoek van het dak het meest geschikt is. En dus het meeste rendement oplevert, wanneer er zonnepanelen worden geplaatst. Of het bouwtechnisch kan, is dan de volgende stap.

Nijmegen wil als stad in 2045 energieneutraal zijn. De gemeente stimuleert daarom op meerdere manieren haar bewoners om duurzaam te leven en energie op te wekken. Zo is er een subsidie voor duurzame maatregelen voor woningeigenaren die ook geldt bij de aankoop van zonnepanelen of een zonneboilersysteem. Aangezien de prijzen van deze systemen de afgelopen tijd flink gedaald zijn, is het opwekken van duurzame energie nu een zeer rendabele investering. Meer informatie over deze subsidie staat in de Digitale Balie op www.nijmegen.nl (zoekterm: energiebesparing) en www.hetgroenehert.nl.

Zevenheuvelenloop steunt scholen met zonnekracht
Vandaag neemt wethouder Jan van der Meer een cheque van 100.000 euro in ontvangst van de Stichting Zevenheuvelenloop. Dit bedrag stelt de stichting ter beschikking aan (basis)scholen die hun school duurzaam willen maken. Scholen kunnen bij de gemeente Nijmegen aangeven dat zij graag in aanmerking komen voor subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen. Om zo, deels, te gaan voorzien in hun eigen energie. De gemeente beoordeelt de aanvraag. De school kan dan zelf, door bijvoorbeeld een sponsorloop te organiseren, het resterende bedrag inzamelen.

De 100.000 euro wordt bijeengebracht door deelnemers aan de Zevenheuvelenloop die niet met openbaar vervoer of fiets komen. De stichting Zevenheuvelenloop biedt jaarlijks de in totaal bijna 50.000 inschrijvers bij de Zevenheuvelenloop en de Marikenloop een voordelig treinkaartje aan. Om het reizen met de trein nog meer te stimuleren, hanteert de organisatie ook een zogenaamde eigen vervoerstoeslag. Iedere deelnemer buiten de regio Nijmegen die besluit niet met de trein te komen, betaalt een toeslag. Deze toeslag investeert de stichting vervolgens jaarlijks in duurzame projecten. Het totaal van de door de autoreizende deelnemers bijeengebrachte toeslagen van 2012 tot en met 2014 wordt gebruikt voor zonnepanelen op scholen.

Power2Nijmegen
De zonnekrachtkaart is voortgekomen uit het co-creatieproces Power2Nijmegen. Ook Ton van Lieshout van de Zevenheuvelenloop is betrokken bij Power2Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft de ambitie om in 2045 zelfvoorzienend te zijn in zijn energieverbruik. De gemeente vraagt burgers, bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en andere deskundigen in de stad om op zoek te gaan naar manieren om er voor te zorgen dat Nijmegen in 2045 ongeveer 50 procent minder energie gebruikt en de rest van zijn energie uit duurzame bronnen opwekt. Meer informatie over Power2Nijmegen vindt u op de website www.power2nijmegen.nl.