College geeft groen licht voor Bastei

basteiRealisatie van de Bastei, een Centrum voor Natuur en Cultuurhistorie aan de Waal, waarin stad, rivier en natuur samenkomen is haalbaar. Nadat de uitkomsten van eerdere onderzoeken positief bleken, is het afgelopen jaar een fusie tussen Stratemakerstoren en Natuurcentrum voorbereid en is een visiedocument opgesteld. Daarnaast is een schetsontwerp gemaakt voor de nieuwbouw van het centrum en is de financiële haalbaarheid nader onderzocht. Als de gemeenteraad instemt met de komst van de Bastei, zou het centrum eind 2015 zijn deuren kunnen openen. Het voetgangersbruggetje over ’t Meertje, dat onderdeel uitmaakt van de plannen van de Bastei wordt vanaf komend voorjaar al gerealiseerd.

In en bij de Stratemakerstoren, op de grens van stad en natuur, willen het Natuurmuseum Nijmegen, museum De Stratemakerstoren, Staatsbosbeheer, Milieu Educatie Centrum Nijmegen en IVN Rijk van Nijmegen een Centrum voor Natuur en Cultuurhistorie realiseren. In dit centrum, dat als werktitel de Bastei heeft gekregen, worden meerdere functies ondergebracht. Het is een cultuurhistorisch centrum met de fundamenten van de Stratemakerstoren en exposities over de geschiedenis van het leven en werken van de stad Nijmegen aan de Waal. Vanuit het natuurmuseum komt er een vaste collectie en wisselexposities over de natuur in het algemeen en Nijmegen en omgeving in het bijzonder. Staatsbosbeheer zet het centrum in als bezoekerscentrum voor natuurgebied de Ooijpolder. De Bastei is daarbij het vertrekpunt voor wandelingen en fietstochten in de Ooijpolder, Gelderse Poort, Duffelt en wijdere omgeving. Tot slot krijgt het centrum een functie als ontmoetingspunt voor scholing en kennisuitwisseling voor diverse partijen en groepen die zich bezighouden met natuurontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Omdat het gebouw van de Stratemakerstoren niet groot genoeg is om alle functies te herbergen, is een schetsontwerp gemaakt waarbij ook het terrein achter de Stratemakerstoren wordt benut.

De Bastei wordt door zijn ligging een belangrijke schakel in zowel het Valkhofkwartier als in de ontwikkelingen langs de Waal. In het Valkhofkwartier komen het Valkhofpark, museum Het Valkhof, de kapel, de Belvedère, de Lindenberg, de herbouw van de Donjon en de toekomstige museumhaven samen. Wanneer de omgeving van de Veerpoorttrappen wordt aangepakt, ontstaat er een betere relatie tussen beneden- en bovenstad en een betere verbinding met Valkhofpark en Donjon. Op dit moment worden ook de mogelijkheden voor aanpak van de oostelijke Waalkade onderzocht. De uitkomsten hiervan worden komend voorjaar verwacht.
Langs de Waal moet een aantrekkelijk lint ontstaan dat loopt vanaf de Ooijpolder en de Stadswaard, via de voetgangersbrug over ‘t Meertje, de Bastei en de mogelijke herinrichting van de oostelijke Waalkade, de westelijke Waalkade met het labyrint, de onderdoorgang bij de spoorbrug, de Handelskade, het toekomstige bruggetje naar het eiland, het Oscar Leeuwgebouw op het Honigcomplex, het Fort en de Vasim als locatie voor het nieuwe nationale museum voor Wereldoorlog II en Bevrijding.

Als de raad akkoord is worden de plannen verder uitgewerkt en moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De bouw kan dan medio 2014 starten. Oplevering is dan gepland voor eind 2015.