De groene stad werkt

52-degrees1GroenLinks heeft de brochure ‘Groen werkt, de kracht van de stad’ gepresenteerd. In de brochure komen negen wethouders aan het woord met voorbeelden hoe zij in de afgelopen periode hun GroenLinks idealen in de praktijk hebben weten te brengen. Ook wethouder Jan van der Meer uit Nijmegen komt aan het woord.

De toekomst van Nederland begint in de stad. In de energieke drukte van zoveel mensen, kleine bedrijven en grote ondernemingen ontstaan voortdurend creatieve oplossingen. De stad vernieuwt zichzelf en slaat nieuwe wegen in. GroenLinks gelooft in de kracht van de stad. In moderne steden ontstaan nieuwe banen. Er is ruimte en aandacht voor alle inwoners, van stokoud tot piepjong. En omdat moderne steden compact zijn, met veel verschillende functies dicht op elkaar in slim geplande wijken, zijn ze ook schoon: dankzij efficiënt energiebeleid, openbaar vervoer en natuurlijk de fiets. Bovendien biedt de compacte stad meer ruimte voor groen: parken, bermen en bomen bínnen de stadsgrenzen. Er is ook meer ruimte voor het platteland er omheen, want een compacte stad dijt niet uit.

Wie aan de toekomst wil bouwen, moet dus in de stad aan de slag. En GroenLinks heeft grote ideeën voor de toekomst. Over nieuwe manieren van leven die schoon en duurzaam zijn, over een levensstijl die een nieuwe toekomst mogelijk maakt. Ideeën over hoe we aan het werk kunnen blijven en economische tegenslag kunnen overwinnen. Over de waarde van investeren in vooruitgang, in onderwijs, in samenleven. Maar die ideeën alleen zijn niet genoeg. Het Nederland van nu vraagt om een krachtige aanpak, want de problemen zijn groot en urgent. Er moet nu werk komen, minder vervuiling, minder energieverspilling. Het goede nieuws: met de acties die nu zo nodig zijn, kunnen we meteen een nieuwe weg inslaan. Daadkrachtige bestuurders kunnen dus een groot verschil maken – juist nu.

Wethouders van GroenLinks bewijzen met hun harde werk al jaren dat het kan. GroenLinks bestuurt in veel Nederlandse steden (zoals Amsterdam, Nijmegen, Groningen, Breda, , Rotterdam, Apeldoorn, Maastricht, Hengelo en Den Bosch) en dat worden er alleen maar meer. Een stad die groen is, werkt. Door te investeren in duurzaamheid – iets wat hoe dan ook moet gebeuren – kunnen duizenden mensen nu aan de slag. Een groene stad zorgt voor geïsoleerde huizen, voor schone bronnen van energie, voor meer openbaar vervoer. Maar een groene stad investeert ook in mensen: ze is compact, schoon en fijn om in te wonen en te werken. In dit manifest lees je hoe GroenLinks bouwt aan die moderne, groene stad. Want de groene stad werkt.

Femke Halsema, Maarten van Poelgeest, Jan van der Meer, Karin Dekker, Wilbert Willems, Rik Grashoff, Michael Boddeke, Gerdo van Grootheest, Janneke Oude Alink en Bart Eigeman.

De brochure is hier te downloaden. Hieronder de tekst over Nijmegen.

———————————————

Nijmegen wordt klimaatneutraal

Het idee

De aanpak van steden is essentieel voor een beter klimaat. Het klimaat lijkt iets voor de verre toekomst, voor grote doelen en langzame verbetering. Dat is waar, maar om grote doelen te bereiken moet je op korte termijn met concrete daden beginnen. De overheid kan het probleem niet alleen oplossen. Iedereen moet doen wat hij kan voor een beter klimaat: gezinnen, scholen, kleine en grote bedrijven. Maar de stad kan er wel voor zorgen dat iedereen ook in actie kómt: met ondersteuning, voorlichting of aanmoediging – en door het goede voorbeeld te geven.
Bouwen aan de toekomst

Nijmegen heeft het grote doel concreet gemaakt: Nijmegen is klimaatneutraal in 2032. Om dat doel te bereiken, is er veel actie nodig: woningcorporaties moeten hun huizen isoleren, net als iedereen die een huis bezit, maar ook de horeca, instellingen en bedrijven – klein en groot – moeten investeren in hun gebouwen. En de gemeente zelf natuurlijk! Om te zorgen dat dit ook gebeurt, zijn er allerlei maatregelen genomen. Zo heeft Nijmegen ‘duurzaamheidsleningen’ beschikbaar gesteld: leningen ten behoeve van bijvoorbeeld woningisolatie voor huiseigenaren met een rente die 3 procent lager is dan bij de bank. Er zijn gratis energiescans voor het MKB en de horeca. Met de grote bedrijven zijn afspraken gemaakt in het Nijmeegs Energie Convenant. Er is een subsidieregeling voor groene daken en zonnekracht. Ook is er twee miljoen euro gereserveerd voor woningcorporaties die huurwoningen extra willen ‘e-noveren’. Voor de openbare verlichting worden LED-lampen gebruikt. En er worden 5 windmolens gebouwd.

Harde resultaten

In Nijmegen is concreet vooruitgang geboekt. Als enige gemeente in Nederland houdt Nijmegen per jaar in de gaten hoeveel gas en elektriciteit er in Nijmegen precies wordt verbruikt. Vooral bij de groepen waarvoor veel is gedaan is al verbetering te zien: de scholen en het MKB hebben afgelopen jaar 3 procent minder energie verbruikt. Ook de huishoudens zijn goed op weg en dat geldt ook voor de gemeente zelf. Daarmee is het grote doel nog niet bereikt, maar Nijmegen heeft de eerste belangrijke stappen gezet richting de transformatie tot groene stad.