Deelnemers Nijmeegs Energieconvenant besparen meer CO2-uitstoot dan verwacht

electrabel_nijmegen_2Een jaar geleden beloofden 14 beeldbepalende Nijmeegse bedrijven en instellingen samen 1,2 miljoen ton aan CO2-uitstoot te besparen in drie jaar tijd. De berekeningen over het eerste jaar 2008 zijn nu binnen: de doelstelling is ruimschoots gehaald. De teller staat op ruim 223 duizend ton minder CO2.  Dit is gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van 43.000 woningen. De verwachting was dat het NEC in het eerste jaar 188 duizend ton CO2 minder zou uitstoten.
De grote Nijmeegse bedrijven en instellingen die deelnemen aan het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) spraken bij de oprichting in maart 2008 af dat ze minimaal drie procent minder CO2-uitstoot per jaar willen realiseren. En dat drie jaar lang. Dat is beduidend meer dan de landelijke doelstelling van twee procent per jaar. Gezamenlijk willen ze van Nijmegen een stad maken die op kop loopt met de vermindering van CO2-uitstoot en zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering. Voor deze insteek is het Nijmeegs Energieconvenant voor meerdere prijzen genomineerd. Op dit moment hoort het convenant bij de laatste vier kanshebbers op de Gelderse Energieprijs. De uitreiking daarvan is op 18 november in het provinciehuis in Arnhem.

Na het maken van hun ‘ecologische footprint’ beloofde de helft van de eerste 14 deelnemers een jaar geleden om zelfs meer te besparen. Als de doelstellingen van instellingen en bedrijven gehaald worden, stoten ze na 2010 gezamenlijk 30 procent minder CO2 uit. Dat staat gelijk aan het jaarlijks energieverbruik van zo’n 240.000 huishoudens.

Na het maken van de tweede ecologische footprint, over 2008, blijkt dat de doelstelling voor het eerste jaar is gehaald. Alle deelnemers van het NEC samen besparen zelfs 35.000 ton CO2 meer dan verwacht. Niet iedereen haalde zijn van te voren opgegeven doelstelling, anderen overtroffen die juist. Uiteraard speelt bij het resultaat ook het economisch klimaat een rol, maar de hoofdmoot van de bespaarde tonnen CO2 komen uit maatregelen die de CO2-uitstoot verminderen . Deze investeringen zullen er ook de komende jaren voor zorgen dat er in Nijmegen structureel minder CO2 wordt uitgestoten.

Binnenkort zijn ook de resultaten van de twee nieuwste deelnemers, BCTN b.v. en Alewijnse, bekend. Dat kan betekenen dat er nóg meer bespaard is.

Komend jaar gaan de deelnemers van het NEC verder met kennisuitwisseling en het toepassen van nieuwe technieken. Aan het eind van de drie jaar wordt de balans opgemaakt. Als de deelnemers hun eigen doelstelling niet halen, is de afspraak dat ze dit compenseren door CO2-compensatie en dan bij voorkeur in lokale initiatieven zoals in regionaal cultuurlandschap of in duurzame energie.

Gedachte achter het convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door een mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen is voor ongeveer ééntienduizendste verantwoordelijk voor de totale mondiale CO2-uitstoot en heeft dus ook een taak dat aandeel terug te brengen. Deze taak biedt uitdagingen en kansen. Bedrijven die open staan voor innovatie en samenwerking kunnen zowel economische als maatschappelijke winst behalen als ze serieus werk maken van energiebesparing. Door de gehele bedrijfsvoering hierbij te betrekken ontstaan naast besparingen op energieverbruik ook vaak verbeteringen ten aanzien van grondstofverbruik, doorlooptijden en afvalstromen.

Deelnemende bedrijven en organisaties
De deelnemers aan het NEC zijn: Alewijnse, ARN, BCTN, DAR, Dura Vermeer, Electrabel, gemeente Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis en UMC St Radboud.

Nijmegen werkt en onderneemt met ‘een groen hert’
Ons Groene Hert is de naam van de klimaatcampagne van de gemeente Nijmegen. Kijk voor meer informatie op de website www.onsgroenehert.nl