Derde fase Park West van start

wandelgebiedDe aanleg van Park West krijgt een vervolg. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vandaag een aantal gebieden in Nijmegen West benoemd die worden aangepakt. Die gebieden zijn geselecteerd na overleg met bewonersgroepen in Nijmegen West.

Gebieden die dit of volgend jaar zullen worden aangepakt zijn onder andere het kassencomplex Handelskwekerij Novio aan de Bredestraat en de doorsteek tussen Dennenstraat en Kerkstraat in Hees. In het Waterkwartier zijn het onder andere de overstortvijver en het voormalig sportpark aan de Rivierstraat. Daarnaast worden allerlei kleinere gebieden opgeknapt. De verdere uitwerking van alle onderdelen zal gebeuren in overleg met de omwonenden.

“Park West heeft tot doel om meer eenheid te brengen in het vele, versnipperde groen in Nijmegen West. De grotere groengebieden worden opgeknapt en met elkaar verbonden door groene fiets- en wandelpaden. Hierdoor kunnen mensen op korte afstand van hun woon- of werkplek genieten van groen en natuur. Bovendien is Park West een groene buffer tussen het toekomstige Stadsbrugtracé en de woongebieden in Nijmegen West. De struiken en bomen die fijnstof en stikstofoxide afvangen en opnemen, zorgen ervoor dat de luchtkwaliteit in de wijken verbetert”, aldus GroenLinks-wethouder Jan van der Meer.

De totale hoeveelheid groen, welk wordt aangepast dan wel toegevoegd aan Park West bedraagt ca. 11,42 ha. In totaal wordt een bedrag van ruim € 2.300.000,- geïnvesteerd.

De afgelopen jaren zijn ondere andere het Kometenpark, het Planetenpark en het Volkstuinencomplex aan de Bredestraat al aangepakt in het kader van Park West.