Detailhandel en onderwijs halen drie procent daling energiegebruik

spaarlampenHoeveel energie wordt er in Nijmegen verbruikt? En door wie? Dat wordt duidelijk in de uitgesplitste energiecijfers die Nijmegen onlangs van netbeheerder Liander heeft gekregen. Uit de vergelijking van de gas- en elektriciteitsgegevens, over de periodes juli 2007-juli 2008 en juli 2008-juli 2009, blijkt dat vooral huishoudens en scholen energie besparen. De industrie en de zorg gebruiken juist meer energie.

Voor Nijmegen is het de tweede keer dat de stad een overzicht krijgt van zijn eigen energieverbruik uitgesplitst naar wijk en branche. Het gaat om zowel electriciteit als gas. Met de energiecijfers heeft de gemeente Nijmegen een belangrijk instrument in handen bij het terugdringen van het energieverbruik in de stad.

In de eerste vergelijking van twee ‘jaargangen’ wordt duidelijk dat Nijmeegse huishoudens, ondanks een lichte stijging van het elektriciteitsverbruik, bijna twee procent energie hebben bespaard, de detailhandel en het onderwijs zo’n drie procent en ‘bedrijven aan huis’ zelfs 4,6 procent. Vooral het gebruik van gas is afgenomen.

Stijging energieverbruik

Stijging van het energieverbruik, van zowel gas als elektriciteit, vinden we in de zorg (acht procent), in de industrie (zes procent) en bij overige bedrijven (3,6 procent). In de horeca stijgt het verbruik met anderhalf procent. Door het grote aandeel van deze sectoren in het totale energieverbruik van de stad stijgt het energieverbruik in Nijmegen in het eerste vergelijkingsjaar met 1,46 procent.

Drie procent

De cijfers stroken niet met het streven van de Nijmeegse gemeenteraad en het college om drie procent energie per jaar te besparen. Met name in de zorg en de industrie is extra inzet nodig. De verwachting is dat na dit startjaar de komende jaren wel een substantiële energiebesparing gerealiseerd wordt. Er zijn al veel ontwikkelingen in gang gezet, die de komende jaren resultaat opleveren. Zo gaan de woningbouwcorporaties verder met het verbeteren van woningen en het gebruik van duurzame energie, onder andere door het plaatsen van zonnepanelen. En bijvoorbeeld de HAN gaat een klimaatneutraal gebouw neerzetten.

Ook de grote bedrijven en instellingen in het Nijmeegs Energieconvenant (NEC) stoten samen al veel minder CO2 uit, en verwachten dat de komende jaren nog meer te doen. Een groot deel van deze besparing komt op conto van Electrabel. Omdat Electrabel een producent van energie is, telt de besparing niet mee in het stedelijk energieverbruik.

Doorgaan met Ons groene Hert

De energiecijfers van Liander maken inzichtelijk hoe het energie-verbruik in Nijmegen zich ontwikkelt, en dragen op die manier bij aan meer bewustwording onder bewoners, bedrijven en instellingen. Om deze doelgroepen te stimuleren om energie te besparen en over te stappen op duurzame energie gaat de gemeente de komende tijd verder met de klimaatcampagne Ons Groene Hert, gratis energiescans voor het MKB, het promoten van regelingen als de duurzaamheidslening, en het stimuleren van duurzame energie. Waarschijnlijk komen er binnen afzienbare tijd ook gemeentelijke subsidies voor zonne-energie en groene daken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door onder meer haar voertuigen op aardgas te laten rijden, het verbeteren van de isolatie van de gemeentelijke gebouwen en door het toepassen van energiezuinige verlichting binnen en buiten. 

Meer informatie over de klimaatcampagne: www.onsgroenehert.nl

 

 

Panelen en een speciale Groene Hertmeter met het overzicht van het energieverbruik per branche en wijk  staan vanavond bij de raad als wethouder Van der Meer een presentatie geeft over het klimaatbeleid.