Discussienota bereikbaarheid: In de stad prioriteit voor fiets

fileDe fiets en het open­baar vervoer moeten ervoor zor­gen dat binnen Nijmegen alle loca­ties bereikbaar blijven. Dat stelt GroenLinks-wethouder Jan van der Meer in een discussienota over de mobili­teit en de bereikbaarheid van Nij­megen tot het jaar 2020. Tot eind september kan iedereen op de no­ta inspreken. 

Volgens Van der Meer is er in de bestaande stad nauwelijks nog ruimte voor het realiseren van een betere doorstroming van het snel groeiende autoverkeer. In oplossin­gen zoals het verbreden van de St.-Annastraat of Graafseweg ziet hij niets. Daarmee zou het histo­risch karakter van de stad geweld worden aangedaan. Hij kiest daar­om voor het aanbieden van extra ruimte voor het openbaar vervoer via extra vrije busbanen, tramba­nen, nieuwe stations voor de trein (Winkelsteeg) en nog betere rou­tes voor de fiets.

Van der Meer wil voor álle vervoermiddelen in de stad tijdens de spits een minimale reissnelheid van 15 km per uur ga­randeren. Nu is dat in de spits soms slechts 1o km. Er zijn dus ver­beteracties nodig.
 
Volgens de wethouder staan er de komende jaren talloze acties gepland om de be­reikbaarheid naar en rond Nijme­gen te verbeteren. Dan gaat het om de aanleg van de stadsbrug, de verbreding van de A50, de verlen­ging van de A15 en de doortrek­king van de N322 van Bene­den-Leeuwen naar Tiel.

Maar voor het verbeteren van de interne bereikbaarheid in Nijme­gen, zeker rond het centrum en rond Heijendaal, moet nog een ac­tieplan worden opgesteld. In zijn discussienota geeft Van der Meer enige voorzetten.

Hij wil dat er transferia komen aan de grenzen van Nijmegen met Wijchen, Beuningen en Malden waar automobilisten kunnen over­stappen op openbaar vervoer. Op die plekken zouden ook goederen voor bedrijven in de stad overgela­den moeten worden in milieu­vriendelijk transportwagens, verge­lijkbaar met de binnenstadsservice voor de winkeliers in het centrum. Voor de bezoekers van het cen­trum op de zaterdag – de topdag voor de binnenstad – wil Van der Meer overstapplekken inrichten onder meer bij FiftyTwoDegrees op Winkelsteeg en op campus Heijendaal. Via snelle pendelbus­sen moeten de bezoekers dan naar het centrum gereden worden.

De komst van de stadsbrug biedt mogelijkheden het verkeer straks beter over de stad te verdelen. In plaats van een route over singels, Keizer Karelplein, Graafseweg, St.-Annastraat kiest Van der Meer voor een doorstroomroute vanuit Lent via de stadsbrug, Energieweg, Neerbosscheweg, Weg door Jon­kerbosch en Grootstalselaan.

Bron: De Gelderlander