Drie speerpunten voor verbetering luchtkwaliteit

schonere-luchtNijmegen verwacht in 2015 te voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit door nu in te zetten op drie speerpunten. De gemeente wil meer vervoer op schonere brandstoffen, de doorstroming van het verkeer verbeteren en extra groen langs de wegen.

Hiermee wordt de laatste fase ingezet voor de verbetering van de luchtkwaliteit door reductie van met name fijnstof en stikstofdioxide. Eerdere inzet op luchtkwaliteit van de gemeente leidde tot al tot  bijvoorbeeld een speciale filter op de schoorsteen van de Nijmeegse Ijzergieterij (Nijg) en de stadsbussen die op aardgas rijden. De afgelopen jaren laten zien dat steeds meer voertuigen op schonere brandstoffen rijden. Het geldt bijvoorbeeld voor wagens van de DAR en meerdere bedrijven in Nijmegen West en Weurt. Ook is er een aardgastankstation bij Bijsterhuizen gerealiseerd en de gemeente zelf is bezig met omschakeling van het wagenpark naar aardgas. Daarnaast stimuleert de gemeente stadsdistributie. Zo bundelt stichting Binnenstadservice goederen voor met name de binnenstadsondernemers en vervoert ze schoon naar de winkeliers. Slim en gebundeld vervoer staat ook centraal  bij transporteur Cornelissen bij de bevoorrading van AH-filialen. De lucht in Nijmegen is de afgelopen jaren dan ook aantoonbaar beter geworden.

Nu moeten de laatste knelpunten nog aangepakt worden om te voldoen aan de Europese regelgeving in 2015. Nijmegen voldoet nu op een paar plaatsen niet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De belangrijkste knelpunten zijn de Prins Mauritssingel, de Graafseweg, de St. Annastraat en de Oranjesingel. De gemeente wil op deze wegen via verkeersmaatregelen en slimme afstelling van verkeerslichten voor een betere doorstroming van het verkeer zorgen. Hoe minder verkeer stilstaat hoe minder verontreinigende stoffen het uitstoot. Daarnaast wordt door de aanleg en het gebruik van de Stadsbrug na 2013 het centrum ontlast van verkeer en verbetert daar de luchtkwaliteit. De verwachting is dat er dan in 2015 aan de normen voldaan wordt. Op andere wegen zoals de Tunnelweg, Neerbosscheweg en Energieweg worden ook relatief hoge concentraties NOx (stikstofdioxide) en PM10 (fijnstof) gemeten. Toch worden daar de normen na 2013, als de stadsbrug wordt opgeleverd, naar verwachting niet overschreden. Dit komt met name doordat de motoren steeds schoner worden.

De inzet de komende jaren op schonere brandstoffen, doorstroming en groen langs de wegen is onderdeel van het nieuwe Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit  2010-2015. De maatregelen hebben voor een deel  een positieve invloed op het klimaat en leveren een belangrijke bijdrage aan gezondheid. Ze vormen de laatste fase in verbetering van de luchtkwaliteit door reductie van met name fijnstof en stikstof. Vanaf nu zal de aandacht steeds meer uitgaan naar de reductie van uitstoot van CO2, om de klimaatopwarming tegen te gaan. Van schoner, naar duurzamer.

Kijk voor informatie over de klimaatcampagne op www.onsgroenehert.nl