Dukenburg: natte voeten door leemlaag

tolhuisDe natte voeten en andere vochtproblemen die Dukenburgers plagen in kelders, souterrains, tuinen en parken zijn in veel gevallen niet wijten aan hoge grondwaterstanden.

Oorzaak zijn met name de leemlagen in de bodem van het stadsdeel, stelt de gemeente. Die laten hemelwater niet goed door. Dat hebben boringen door een adviesbureau uitgewezen. De studie heeft bevestigd dat het regenwater van veel huispercelen niet goed afwatert en niet snel genoeg in de bodem zakt.

Volgens wethouder Jan van der Meer kan de gemeente hier niet op aangesproken worden. “Bewoners zullen hun huis zelf beter waterdicht moeten maken. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners actie te ondernemen.”

Afgelopen jaren hebben bewoners diverse malen geklaagd over toenemende wateroverlast in wijken als Weezenhof, Zwanenveld, Tolhuis en Malvert. Als reactie daarop heeft de gemeente in 2008 in enkele wijken een nieuwe drainageleiding aangelegd samen met een rioolpersleiding. Via dit drainagesysteem kan in natte tijden meer grondwater afgevoerd worden. Ondanks deze maatregelen is de vochtoverlast bij veel panden toegenomen, stellen bewonersgroepen. Begin dit jaar drongen zij aan op nieuwe acties. Vooral omdat over enige tijd het waterpeil in het Maas-Waalkanaal verder verhoogd wordt. Zonder extra drainage gaat dat meer wateroverlast geven, vrezen bewoners. Rijkswaterstaat heeft de gemeente verzekerd dat er in ieder geval extra metingen van het grondwaterpeil komen.

In juli heeft de gemeente honderden enquêtes onder klagende bewoners gehouden over de wateroverlast. Dat leidde tot de inzet van een extern adviesbureau. Het bureau concludeert nu dat extra drainage in de openbare ruimte (zoals wegen en parken) de vochtproblemen bij huizen niet zal oplossen.

Bron:  De Gelderlander