Een grote allesbrander voor 14.000 huizen

warmteGratis af te halen: warmte. Want de ARN heeft er genoeg van. Wel even wat leidingen leggen voor 100 miljoen euro. Warmtenet aan, cv-ketel uit. Een artikel in De Gelderlander over het warmtenet.

Het is nog lang niet de zon, maar als imitatie is het niet slecht. Want 360.000 ton afval dat bij 1100 graden Celsius wordt verbrand, dat is een hoop hitte. Jaar in jaar uit produceert afvalverwerker ARN in Weurt zo’n hoeveelheid warmte. Kan heel wat kwijt aan de rioolwaterzuivering, maar blijft zitten met het leeuwendeel van die warmte, nota bene gratis af te halen. Daarom wordt bij gebrek aan klanten al jaren een nuttig restproduct maar de lucht in geblazen. Terwijl iets verderop duizenden gezinnen er kostbare kuubs aardgas doorheen jassen.

Maar niet lang meer. In samenwerking met gemeente Nijmegen, netwerkbeheerder Liander en energiebedrijf Nuon gaat dit ‘afval’ van de ARN huizen verwarmen en van heet water voorzien. Zo’n 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in een leidingwerk en afleverstations die de warmte thuisbezorgen, het warmtenet. Vanaf de ARN loopt de ‘aorta’ – de hoofdleiding – richting klanten. Daarop sluit Nuon een fijnvertakt netwerk aan dat tot in de meterkast loopt. Vooralsnog worden alleen 14.000 huishoudens in Lent en Oosterhout en het nieuw te bouwen Waalfront klant. Op termijn kunnen ook bestaande wijken en nieuwe leveranciers van warmte aanhaken. Om te voorkomen dat die 14.000 huishoudens toch voor het aloude aardgas kiezen en daarmee het tapijt onder de financiering uit trekken, worden die verplicht aan te sluiten.

Anders dan de enorme aanloop – al sinds 1995 wordt er gedacht over toepassing van afvalwarmte – en de miljoeneninvestering doen vermoeden, is het warmtenet bepaald geen rakettechnologie. In een eerder stadium werd gestudeerd op een hybride netwerk dat de cv-ketels zou vervangen. Daarin zou water van 45 graden worden aangevoerd dat met behulp van een elektrische warmtepomp verder moest worden opgewarmd. „Maar de investering daarin was fors hoger”, weet GroenLinks-wethouder Jan van der Meer. „En de 3000 bestaande woningen in de Waalsprong die al zijn aangesloten op een warmtenet – dat nu tijdelijk wordt gevoed door een gascentrale – zouden dan worden uitgesloten. Want daarin kun je niet even zo’n pomp inbouwen.”

Het nu gekozen systeem is veel simpeler. Projectleider Kees van Daalen: „Gewoon een pijpje dat via de kruipruimte naar een soort meterkast gaat.” De hulp van een warmtepomp is nu overbodig. Want de ARN levert nu water van 70 graden Celsius aan, dat het drinkwater en de radiator of vloerverwarming verwarmt en dan 30 graden kouder terugstroomt. De wijkcentrales die de warmte distribueren worden gevoed door de aorta. Deze hoofdader loopt van de ARN onder het Maas-Waalkanaal en de Waal door en bestaat uit een aanvoer- en een retourleiding. Ook hier geldt dat geen innovatieve en dus riskante fratsen worden toegepast. Van Daalen: „Twee dikke leidingen van 300 millimeter doorsnee en met een hoop isolatie eromheen. De buitenmaat zal daardoor zo’n 50 tot 60 centimeter zijn.” Ook is voorzien in een hulpcentrale. „Om bij te verwarmen als het extreem koud is en als de ARN is uitgeschakeld.”

Het warmtenet kost de gebruiker in principe niet meer dan koken en stoken op gas, maar daarbij is wel meeberekend dat die geen geld kwijt is aan aanschaf en onderhoud van een cv-ketel. „Dus de maandelijkse factuur is iets hoger”, stelt Van der Meer. Anders dan bij gas betaalt de klant niet voor de energie – die de ARN immers gratis weggeeft – maar voor de miljoeneninvestering in het netwerk. „Op termijn zullen mensen beter af zijn met het warmtenet. Want gas wordt schaarser en dus duurder. Hiervan blijft de kostprijs gelijk.” Maar om geld is het niet te doen. De grote winst moet een schoner milieu zijn. Want als de ARN, die toch al dagelijks stookt, voor warmte zorgt, hoeven niet ook nog eens duizenden cv-ketels te snorren. En wordt voorkomen dat onnodig veel broeikasgas de atmosfeer in gaat en de planeet zelf er warmpjes bij komt te zitten, te warm.