Eenvoudige plaatsing kleine windturbines

donqi_windmillNijmegen maakt het op enkele industrieterreinen mogelijk om eenvoudig een miniwindturbine neer te zetten. Daarvoor meldt Nijmegen vijf locaties aan bij het rijk. In een normale situatie zijn voor plaatsing van miniwindturbines vergunningen nodig en mag de activiteit niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het rijk biedt gedurende een proefperiode ruimte om in het kader van de Crisis en Herstelwet vergunningsvrij miniwindturbines te plaatsen op industrie- en bedrijventerreinen.

Nijmegen wil met energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in 2045 energieneutraal worden. De kleinschalige energieopwekking met miniwindturbines is een van de projecten uit de door de gemeenteraad vastgestelde duurzaamheidsagenda. Om deze manier van energieopwekking te stimuleren stelt het college van burgemeester en wethouders aan de raad voor om vijf potentiële locaties aan te wijzen waar ondernemers vergunningsvrij miniwindturbines mogen plaatsen. Dit zijn Winkelsteeg, Westkanaaldijk / De Sluis, Noord- en Oostkanaalhavens, Bijsterhuizen en De Grift. Uitgezonderd zijn de randen van industriegebieden die beeldbepalend zijn, daar blijft de vergunningsplicht gelden. De duur van de proefperiode is maximaal 10 jaar.

Uitstraling
Voor ondernemers kan, naast het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van een miniwindturbine een optie zijn voor duurzame energieopwekking. Miniwindturbines kunnen ook goed passen in gebieden met industriële of innovatieve uitstraling. De aanwezigheid van mini-windturbines vergroot de duurzame uitstraling van een bedrijf, bedrijventerrein of stad en helpt mee om het draagvlak voor duurzame energieopwekking en voor windenergie in het bijzonder te vergroten.

De raad beslist binnenkort over de aanwijzing van de vijf gebieden.