Eindhovense bio-energie goedkoper dan aardgas

De 900 woningen in de Eindhovense wijk Meerhoven die warmte krijgen van het gemeentelijk warmtenet, krijgen in 2019 te maken met een minder hoge stijging van energiekosten dan huizen die nog op aardgas warm gestookt worden. Ook andere warmtebedrijven in Nederland zitten met hun tarieven lager dan wat wettelijk mogelijk is. Langzaamaan zie je dan ook dat warmte niet alleen op duurzaamheid maar ook op financieel vlak steeds aantrekkelijker wordt.

De tarieven voor stadswarmte zijn gekoppeld aan kosten voor aardgas. Zo mogen consumenten van stadswarmte niet meer kwijt zijn dan consumenten in gasgestookte woningen. De tarieven van aardgas stijgen komend jaar fors (+20%). De  tarieven voor stadsverwarming zouden ook zo fors mogen stijgen. In Eindhoven stijgt de prijs van stadswarmte echter maar met 5% ten opzichte van 2018. Dit zonder afbreuk te doen aan comfort en onze dienstverlening. Op deze manier stimuleren we in Eindhoven deze duurzame warmte.

Bio-energie

Een deel van de woningen in Meerhoven (Waterrijk, Meerrijk, Landhof, Bosrijk) maken dus gebruik van de gemeentelijke warmtelevering. De warmte die zij gebruiken, komt van de gemeentelijke hoog rendement Bio Energie Centrale gevoed met regionaal verkregen, schoon, onbehandeld snoeihout.

Eenmaal per jaar, op 1 januari, stelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de landelijke maximumprijs vast voor ‘stadsverwarming’ voor consumenten. Op basis daarvan berekenen de energieleveranciers onafhankelijk van elkaar de nieuwe tarieven. Zo doet de gemeente Eindhoven dat ook voor haar klanten in Meerhoven.

Aardgasvrij

De wereld spant zich in om klimaatverandering tegen te gaan en ook in Nederland en Eindhoven zijn er plannen om minder fossiele brandstoffen te verbranden en COuit te stoten.

Zo zijn er plannen in de maak om de komende 30 jaar alle woningen in Nederland van het aardgas af te halen en op een meer duurzame wijze te verwarmen. In Eindhoven is wijk ’t Ven een pilotwijk die we graag op het warmtenet van Meerhoven willen aansluiten.

Dankzij een subsidie van het Rijk kunnen we het gemeentelijk warmtenet hier kostenneutraal realiseren voor de bewoners en zijn deze warmtetarieven dan ook hier van toepassing. Dat betekent dat bewoners na de realisatie van het warmtenet in deze wijk eveneens beter af zijn dan anders.

Tarieven andere warmtebedrijven

Hieronder een overzicht van de tarieven van een aantal grote warmteleveranciers en dat van de gemeente Eindhoven. Hier kun je zien dat Eindhoven tien procent lager zit dan het door ACM toegestane maximum-tarief volgens het niet-meer-dan-anders principe (niet meer dan consumenten betalen in een gasgestookte woning).

Schermafbeelding 2019-01-10 om 22.32.16