Energiebesparing als vliegwiel voor duurzaamheid

titus-brandsma-grootDe gemeente Nijmegen gaat de eigen gebouwen verder verduurzamen om energie te besparen. De winst uit deze energiebesparing willen burgemeester en wethouders inzetten voor nieuwe duurzaamheidmaatregelen. Zo creëert de gemeente een vliegwiel voor energiebesparing. De grotere gemeentegebouwen hebben of krijgen een energielabel en er komt een masterplan voor het verduurzamen van alle panden van de gemeente.

Het eerste gebouw waarbij deze aanpak wordt gebruikt is de Eiermarktgarage. Deze krijgt naast energiezuiniger verlichting ook bewegingschakelaars. Hierdoor brandt de verlichting alleen wanneer er mensen in de garage zijn. Op de bovenste parkeerlaag blijft de verlichting continu aan. De bewegingschakelaars zorgen naar verwachting voor een besparing van 50% op de energiekosten voor verlichting. Dit vloeit terug naar een fonds waarmee de gemeente andere duurzaamheidsmaatregelen kan treffen in andere gemeentegebouwen, die ook weer energiezuiniger worden. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een jaarlijks groeiend bedrag dat beschikbaar komt voor energiebesparende maatregelen. Dit is een uitwerking van het streven naar een klimaatneutrale organisatie; één van de speerpunten van de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda 2011-2015.

De opbrengsten van investeringen in gemeentegebouwen die het energieverbruik verlagen, vloeiden tot nu toe terug naar de portefeuillebudgetten, bijvoorbeeld Sport (als het gaat om sportaccommodaties) en cultuur ( investeringen in gebouwen als De Vereeniging) . Burgemeester en wethouders willen nu dat deze besparingen in energiegebruik beschikbaar komen voor nieuwe investeringen in gemeentegebouwen, die opnieuw het energieverbruik verminderen. De gemeenteraad behandelt dit voorstel na de zomervakantie.

De gemeente laat voor al haar gebouwen de kansen voor verduurzaming vastleggen in een masterplan. Het streven is dat de gemeentelijke panden gaan beschikken over een energielabel B en in 2020 20% minder energie gebruiken. De aanpassingen die de meeste energiebesparing opleveren, worden het eerst uitgevoerd. Uiteindelijk wil de gemeente in 2030 een energieneutrale organisatie zijn. In het masterplan moet duidelijk worden hoeveel miljoenen euro’s hiervoor nodig zijn. Met de vliegwielconstructie komt dit eerder binnen bereik en worden ook investeringen mogelijk die financieel onrendabel zijn, maar wel bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot.

Van de Europese Unie moet vanaf januari 2013 in gebouwen die door publiek worden bezocht en met een oppervlakte van meer dan 500m2, het energielabel zichtbaar zijn. In Nijmegen gaat het om circa 40 panden. Voor de grootste panden (meer dan 1000m2) is dat al gerealiseerd: zo hebben het Stadhuis en De Vereeniging label G, buurtcentrum Het Oude Weeshuis label F, Sporthal Hatert A en wijkcentrum De Ster A+.