Energiesubsidie ook voor huurder

a-huis-180-sVoortaan kunnen ook huurders profiteren van de Nij­meegse steunregelingen voor het energiezuiniger maken van een woning. Het gaat dan onder meer om de plaatsing van zonnepanelen, zon­neboilers, speciale zuinige warm­tekrachtsystemen en diverse isola­tiemaatregelen. GroenLinks-wethouder Jan van der Meer van Milieu heeft hiervoor de subsidie­regels laten aanpassen. Een bericht uit De Gelderlander.

Tot nu toe konden alleen eigenaren van wo­ningen aanspraak maken op de ‘energiesubsidies’. „We hebben gemerkt dat dit lastig is bij projec­ten waarbij huurders en eigena­ren samen willen optrekken. Dan haken de huurders vaak als eerste af.” Dat laatste gebeurde onder meer bij een buurtproject in de Weezenhof.

Juist bij gezamenlijke projecten kunnen de deelnemers vaak extra subsidie krijgen. Als zes bewo­ners samen optrekken bij het iso­leren van hun woningen kunnen ze bijvoorbeeld eenderde van de investeringskosten terugkrijgen met een maximum van 750 euro. Kloppen ze alleen aan, dan is de maximumsubsidie 500 euro.

Volgens Van der Meer kunnen zo­wel huurders van goedkopere cor­poratiewoningen als huurders van duurdere woningen van com­merciële verhuurders van de nieu­we regeling profiteren. Essentieel is wel dat de eigenaar van de wo­ning toestemming geeft voor de isolatiemaatregelen. Woningcor­poraties zijn bereid om bij vertrek van de huurder een vergoeding te geven voor de gedane investering. Overigens investeren veel corpora­ties op dit moment ook stevig in energiebesparende maatregelen.

Volgens Van der Meer is de Nij­meegse energieaanpak zeer suc­cesvol. In 2012 profiteerden ruim 800 Nijmegenaren van de subsi­dieregelingen. Voor isolatiemaatre­gelen (60,8 procent) is verreweg het vaakst premie aangevraagd. Het gaat vooral om isolerend glas (14,1 procent) dat vaak in combina­tie met nieuwe kozijnen (11,2 pro­cent) wordt aangevraagd. Ook voor spouwmuurisolatie (12,9 pro­cent), vloerisolatie (7,5 procent) en dakisolatie (5,4 procent) ko­men veel aanvragen binnen. Zon­nepanelen staan op een tweede plaats met 28,8 procent.

Volgens Van der Meer hebben ook lokale bedrijven baat bij de subsidieregeling. „Hun afzet stijgt dankzij de grote belangstelling voor energiemaatregelen.”