Extra geld voor klimaataanpak eigen woning

energiezuinigInwoners van Nijmegen komen in aanmerking voor een subsidie voor isolatie van hun huis. De provincie stelt binnenkort de subsidie beschikbaar voor dak- vloer en muurisolatie. De subsidie bedraagt maximaal 500 euro per woning. De gemeente Nijmegen voert de regeling uit.

Vanaf vandaag is het mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de gemeente Nijmegen als er  isolatieplannen zijn. De gemeente beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij de gemeente kan de aanvrager ook terecht voor advies over andere mogelijke subsidies voor klimaatmaatregelen van het rijk en de gemeente.

Voorwaarden voor de subsidie zijn dat de aanvrager zowel eigenaar als bewoner is van de te isoleren woning, de woning van voor 1980 stamt en de WOZ-waarde per 1-1-2009 maximaal 350.000 euro bedraagt. Bij een investering van meer dan 1500 euro komt de aanvrager in aanmerking voor  500 euro. Bij een lagere investering is het eenderde van het bedrag.

De provincie heeft voor 2010 1,4 miljoen euro gereserveerd voor de isolatie van particuliere woningen. Het is nog niet bekend hoeveel geld hiervan voor Nijmegen bestemd is. In oktober bepaalt de provincie hoeveel geld de gemeenten krijgen. De hoogte van dit bedrag bepaalt het aantal aanvragen dat de gemeente Nijmegen in 2010 kan honoreren. De verwachting is dat er in 2010 voor 100 Nijmeegse woningen subsidie beschikbaar is.

In november beslist de provincie of de regeling wordt doorgezet in 2011. Zo ja dan wil Nijmegen deze subsidie aanvragen voor nog eens 800 woningen.

Met de subsidie voor isolatie willen de provincie en de gemeente er voor zorgen dat er minder energie wordt verbruikt. Minder uitstoot van CO2 helpt mee de opwarming van de aarde tegen te gaan.
 
Kijk voor informatie over de subsidie op www.nijmegen.nl/digitalebalie bij ‘bouwen en wonen’. Meer lokale subsidies (zoals voor zonnepanelen en –boilers, groendaken, afkoppelen van regenwater) en informatie over de duurzaamheidslening (verbouwen met een lening met een laag rentepercentage) zijn ook te vinden in de digitale balie. Daarnaast staan er milieutips op www.onsgroenehert.nl. Landelijk is www.agentschap.nl de site voor stimulerende maatregelen op het gebied van milieu.