Extra maatregelen ten behoeve van fietsparkeren

fietsenstalling-grootExtra stallingsruimte voor fietsers in de binnenstad en bij het station, het vervroegen van de openingstijden van de gratis bewaakte fietsenstallingen aan de Bisschop Hamerstraat en Mariënburg, extra ‘regeltegels’ die fietsers informeren over het fietsparkeerbeleid, en verlaging van de bestuursdwang voor foutgeparkeerde fietsen van 25 euro naar 10 euro. Met deze en andere maatregelen wil het college van burgemeester en wethouders het fietsparkeerbeleid in de binnenstad en bij het centraal station verder verbeteren. Zo wil het college bereiken dat er niet alleen op doordeweekse dagen voldoende stallingen in de binnenstad zijn, maar er ook meer ruimte is op de piekmomenten.

De belangrijkste maatregelen zijn:

1) uitbreiding van het aantal klemmen in de gratis bewaaktstalling Bisschop Hamerstraat. Zo kunnen meer fietsers gebruik maken van gratis bewaakte stallingen in plaats van te parkeren in de winkelstraten

2) Vervroegen van de openingstijden van de stallingen aan de Bisschop Hamerstraat en Mariënburg naar 8.00 uur ‘s ochtends voor werknemers van winkels in de binnenstad

4) Extra fietsklemmen voor het station

5) Beter kenbaar maken van de fietsparkeerregels aan het publiek door extra ‘regeltegels’. Deze borden op het wegdek naast fietsenrekken herinneren fietsers eraan dat zij hun tweewieler alleen in de daarvoor bestemde klemmen mogen achterlaten.

6) Verlaging van de kosten voor het ophalen van een fiets van 25 euro naar 10 euro.

Naast deze maatregel wordt binnenkort gestart met de uitbreiding van de fietsenstalling aan de westzijde van het station tot 1300 plekken. Dat gebeurt in samenwerking met de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de NS.

Het college gaat de mogelijkheden onderzoeken van mobiele gratis bewaakt stallingen die ingezet kunnen worden op drukke momenten (bijvoorbeeld bij de Van Schevichavenstraat en Lange Hezelstraat/Joris Ivensplein), en wil met de NS overleggen over een betere benutting van de restantcapaciteit van de bewaakte stalling bij het centraal station. Voor studentenhuizen die geen beschikking hebben over een eigen ruimte om fietsen te parkeren, wordt gekeken naar de mogelijkheid van het plaatsen van fietsklemmen in de nabijheid van deze studentenhuizen.

De maatregelen vloeien voort uit een evaluatie van het fietsparkeerbeleid. Eind 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot uitbreiding van het aantal fietsklemmen in de binnenstad en een striktere handhaving van het fietsparkeren. Voor de afhandeling van verwijderde fietsen is de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) ingesteld. Het voorstel is tot stand gekomen in overleg tussen de gemeente, binnenstadsondernemers, VBO Nijmegen, Fietsersbond en Milieudefensie Nijmegen. Ook nu nog wordt het fietsparkeerbeleid gemonitord door deze groep.

Inmiddels telt de Nijmeegse binnenstad ruim 2600 fietsklemmen. Daarnaast kent de binnenstad twee gratis bewaakt fietsenstallingen: aan de Bisschop Hamerstraat en naast de Mariënburggarage. In deze stallingen kunnen nog eens ruim 700 fietsers terecht. De gemeente streeft ernaar meer mensen in deze voorzieningen te laten parkeren omdat dit de druk in de winkelstraten wegneemt. Om dit haalbaar te maken is meer capaciteit nodig vooral op zaterdagen. Meer mensen moeten bekend worden met gratis bewaakt stallen. Op termijn komt een derde lokatie beschikbaar onder Plein 1944 met 1200 plekken.

Bij het parkeerbeleid hoort het optreden tegen buiten de klemmen geparkeerde fietsen. De gemeente doet dit omdat buiten de klemmen geparkeerde fietsen overlast geven voor voetgangers, ondermeer voor ouderen en mensen met een fysieke beperking. Andere redenen zijn het vrijhouden van entrees van winkels en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Het credo voor het handhavingsbeleid wordt: handhaven met het hart, dus meer fietsvriendelijk. Daarvoor moet gewerkt worden aan het beter bekend zijn van de parkeerregels bij het publiek. 

Mensen die voor een snelle boodschap naar de stad komen en hun fiets kort bij de winkel willen parkeren, hoeven hun fiets niet een klem te plaatsen. In de binnenstad wordt er alleen gehandhaafd tussen 12.00 en 17.00 uur (op koopavond tot 20.00 uur). Hinderlijk en gevaarlijk gestalde fietsen worden altijd verwijderd.