Forse groei bewaakte fietsklemmen

fiestenstalling-bovendek-kleinHet aantal (gratis) be­waakte fietsklemmen in het cen­trum gaat snel omhoog. Wethou­der Jan van der Meer wil de capaci­teit van de stalling in de Bisschop Hamerstraat van 350 naar 700 plek­ken vergroten. Er komen nieuwe rekken waarin in twee lagen fiet­sen gestald kunnen worden.

Voor de zomer wil hij ook experi­menteren met speciale parkeervak­ken voor fietsen voor de Hema bij de Grote Markt. Die stalling zon­der rekken is exclusief bedoeld voor centrumbezoekers.

Afgelopen jaar heeft de wethouder al fors geïnvesteerd in nieuwe klemmen op straat. Maar die wor­den vaak continu bezet door ( jon­ge) bewoners van de binnenstad. Consumenten die met de fiets ko­men, klagen hierdoor nog steeds over een gebrek aan stallingsplek­ken. De kritiek van deze groep doet Van der Meer pijn. „Toch zie ik het vooral als aansporing nog meer te doen voor fietsers.”

Gisteren bevestigden ook de resul­taten van de jongste Binnenstads­monitor (een enquête onder 1.000 consumenten) dat bezoekers maar matig tevreden zijn over de fiets­voorzieningen. Ze waarderen de stallingen met een 6,6. Dat is een voldoende, maar consumenten in Arnhem en Den Bosch, winkelste­den die met Nijmegen concureren, scoren op dit onderdeel veel beter.

In Den Bosch geven de bezoekers de fietsstallingen een 6,8 en in Arn­hem krijkgen de stallingen zelfs een 7,8. In de Rijnstad zijn de gra­tis bewaakte stallingen recent uit­gebreid. Van der Meer: „ Alles wat nieuw is wordt extra gewaardeerd. Wij zijn nu aan zet voor een vol­gende stap.” De wethouder wil de­ze zomer ook nog een plan voor 1.000 nieuwe fietsklemmen aan de westzijde van het station bij de spoortunnel presenteren.

Bron: De Gelderlander