Geen nieuwe kantoren erbij in Waalsprong

leegstand-kantoren-03-anp_300pxDe gemeente Nijmegen zet het mes in de eerder geplande kantorenontwikkeling in de Waalsprong. De reservering van grond voor de bouw van 60.000 m kantoorruimte aan de Graaf Allardsingel in Lent wordt geschrapt. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de vraag naar kantoorruimte in ons land dalend is. In de regio Arnhem-Nijmegen zelfs sterker dan gemiddeld in Nederland. Een bericht uit De Gelderlander.

In Nijmegen is de actuele leegstand van kantoren wel een minder groot probleem dan in Arnhem. Maar de gemeente denkt dat het verstandig is nu al de rem te zetten op de bouw van nieuwe kantoren. Het schrappen van de kantorenlocatie kost de gemeente 4 tot 5 miljoen euro op de grondexploitatie.

Overigens heeft Nijmegen ook nog een onderzoek lopen naar de bedrijfsterreinenvraag in de Waalsprong. In de plannen voor Nijmegen-Noord is nog een groot industrieterrein van bruto 70 hectare gepland bij de Grift, Nijmegen heeft hiervoor in het verleden al 50 hectare aangekocht. “Daar blijft het nu ook bij”, aldus wethouder Jan van der Meer,

Elders heeft Nijmegen ook nog een forse voorraad uitgeefbaar bedrijfsterrein liggen. Het gaat dan om locaties bij Bijsterhuizen, het Mercuriuspark bij de nieuwe stadsbrug en de Novio Tech Campus op Winkelsteegh. De uitgifte blijf ver achter op de prognoses. In plaats van de geplande uitgifte van 8,5 hectare per jaar, zette Nijmegen in 2011 1,5 hectare af en dit jaar blijft het steken op 1,2 hectare.

Bij de gemeente hebben zich wel al diverse partijen met interesse gemeld voor een plek op de Grift (garagebedrijf, sportondernemer en logistieke bedrijven, bouwmarkt). Nijmegen geeft ook prioriteit aan de ontwikkeling van dit gebied.