Geen Nijmeegse sociale huurwoningen meer met energielabel G

huurwoning-krotGemeente Nijmegen stelt woningcorporaties in 2012 en 2013 1.070.000 euro aan rijksgelden beschikbaar voor het energiezuiniger maken van minstens 306 woningen. De corporaties moeten zelf minimaal 50 procent van de kosten voor hun rekening nemen. De woningen moeten meer dan twee energielabels zuiniger worden. Vanaf 2013 zullen er in Nijmegen bijna geen label G sociale huurwoningen meer staan.

In de bilaterale prestatieafspraken heeft de gemeente per corporatie afspraken gemaakt over de planning van energielabelverbetering van sociale huurwoningen. Aanvullend hierop willen gemeente en corporaties nu dat dit sneller gebeurt: na 2014 (einde van deze collegeperiode) zijn er géén label G-huurwoningen meer in Nijmegen. Voor deze versnelling zet de gemeente 60.000 euro in, waarmee nog dit jaar circa 90 label G-woningen kunnen worden opgeknapt.

Alleen circa 150 woningen waarvoor binnenkort herstructurering (zoals in het Willemskwartier) gepland staat, of die op de slooplijst staan, mogen in 2013 nog dit G-label hebben. Vanaf 2015 is er dan geen enkele Nijmeegse sociale huurwoning meer met energielabel G. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van huurders: hun energierekening zal hiermee omlaag gaan.

De 1 miljoen euro aan rijksgelden gaan de corporaties Portaal en Talis in 2012 en 2013 gebruiken om huurwoningen energiezuiniger te maken.

Zo gaat woningcorporatie Portaal in 2012 36 appartementen aan de Zijpendaalstraat in Hatert energiezuiniger maken door het plaatsen van ondermeer HR++glas, dakisolatie en vloerisolatie. Deze woningen gaan daarmee van Energielabel F naar label B. Dat zal de energierekening van de bewoners flink verlagen en is goed voor het milieu.

Woningcorporatie Talis pleegt in 2012 en 2013 grootschalig onderhoud aan 270 appartementen in de Weezenhof. Daarbij wordt de collectieve verwarming vervangen door individuele HR-combiketels en wordt de hele buitenschil van de woningen geïsoleerd. De woningen maken daarmee 3 of 4 sprongen in het energielabel.

Ook woningcorporatie Standvast Wonen maakt plannen voor het energiezuiniger maken van hun woningen.

Voor 2012 heeft de gemeente nog 100.000 euro beschikbaar voor zonnepanelen en zonneboilers op daken van woningen van woningcorporaties.

Verder reserveert de gemeente 50.000 euro voor een project in Neerbosch-Oost. Corporaties zijn daar van plan om bewoners te informeren hoe zij door verandering van hun woongedrag energie kunnen besparen.

Energiebesparing is een van de speerpunten waarmee de gemeente Nijmegen in 2045 een energieneutrale stad wil worden. Op dit moment loopt hiervoor ook het co-creatieproces Power2Nijmegen. Hierin denken werkgroepen van burgers en bedrijven na over manieren waarop de stad energie kan besparen en opwekken. Verbetering van de sociale huurwoningen is hierin dus een belangrijke stap.