Gemeente biedt leningen voor energiebesparing in woningen

groene-leningWoningeigenaren kunnen tegen een laag tarief geld lenen bij de gemeente voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Burgemeester en wethouders willen daarmee in Nijmegen een hogere energiebesparing bereiken. Om meer mensen hiervoor in aanmerking te laten komen, is besloten de bestaande regeling te versoepelen.

Sinds de start van de regeling in september 2009 hebben nog maar weinig mensen een lening aangevraagd voor energiebesparende maatregelen aan hun woning. In verschillende andere gemeenten wordt van gelijksoortige regelingen meer gebruik gemaakt. Deze gemeenten stellen minder voorwaarden aan het verkrijgen van een lening. Burgemeester en wethouders stellen daarom de gemeenteraad voor de regels voor de duurzaamheidleningen op de volgende punten aan te passen.

In de nieuwe regeling komen de maximale WOZ waarde van 250.000 euro en een verplicht Energie Prestatie Advies (EPA) te vervallen. Nog te verwachten subsidies van andere overheden worden niet meer meteen afgetrokken van het te lenen bedrag voor de energiebesparende maatregelen. Dit voorkomt dat mensen te snel onder het minimaal te lenen bedrag van 2.500 euro uitkomen. Ook particuliere eigenaren die niet zelf bewoner zijn van de woning komen met de versoepeling in aanmerking voor een lening.

Wanneer de gemeenteraad instemt met de versoepeling, worden huiseigenaren rechtstreeks op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om bij gemeente geld te lenen. Als regel geldt dat de lening minimaal 2.500 euro is en maximaal 15.000 euro, De maximale looptijd van de lening is 15 jaar. Voordelen zijn dat de rente 3 procent lager ligt dan de marktrente en men de eerste 3 jaar geen aflossing betaalt. Op basis van de rentestand per 13 september betaalt men 1,5% voor de vijfjaarslening, 2,2% voor de tienjaarslening en 2,7% voor de 15jaarslening. Voor dezelfde woning kan men maar eenmaal een lening aanvragen.

Het verruimen van de mogelijkheden voor een duurzaamheidlening vloeit voort uit het coalitieakkoord 2010-2014, waarbij duurzaamheid een leidende ambitie is.