Gemeente en Talis pakken scheefwonen aan met Koopgarantwoningen

scheefwonenBurgemeester en wethouders zijn met woningcorporatie Talis een proef overeengekomen om scheefwonen aan te pakken door de verkoop van huurwoningen met een terugkoopgarantie. Circa 1.300 eengezinswoningen in de wijken Aldenhof, ’t Broek, Grootstal en Brakkenstein komen hiervoor in aanmerking. De proef loopt tot 1 juli 2011.

Er is sprake van scheefwonen als huizen met lage huren bewoond worden door mensen die op grond van hun inkomen een hogere huur kunnen betalen. Door de woning aan deze mensen te verkopen kunnen deze mensen ‘wooncarrière’ in de wijk maken en krijgt de corporatie gelden beschikbaar voor het bouwen van nieuwe woningen en investeringen in duurzaamheid en leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt het scheefwonen af.

De woningen worden verkocht voor een prijs vanaf  € 120.000,00. Deze prijs ligt beneden de marktwaarde. Hierdoor kunnen huishoudens met een jaarinkomen vanaf € 28.000,00 hiervan gebruik maken. Wanneer een huurder een goedkope huurwoning verlaat biedt Talis deze woning te koop aan aan huishoudens met een maximaal jaarinkomen van € 43.000,00. Hiermee krijgen vooral koopstarters en bewoners met lagere middeninkomens meer kans op een koopwoning.

Wil een eigenaar van een koopgarantwoning verhuizen dan koopt Talis de woning terug. Zowel de winst als verlies wordt dan gelijk gedeeld. Het kopen van een woning is daarmee minder risicovol en Talis kan de woning op termijn weer verhuren aan huishoudens met lage inkomens.

Er is tevens afgesproken dat de kopers op kosten van Talis een energiepakket krijgen aangeboden om de woning te isoleren, waardoor het energielabel verbetert en de woonlasten verlagen. Kopers kunnen tevens gebruik maken van gemeentelijke energiebesparingregelingen, zoals de duurzaamheidlening. Op deze manier wordt met de proef ook meer energiebesparing bereikt. Dit is een ander speerpunt van het gemeentebestuur.

Aan het aantal te verkopen woningen per wijk is een bovengrens gesteld. Hiermee wordt door verkoop wel meer variatie in het aanbod bereikt maar ook geregeld dat er voldoende betaalbare huurwoningen overblijven in een wijk. Zo moet in elke wijk van de zelfstandige woningen minimaal 25 % bestaan uit betaalbare huurwoningen.

Met deze proef gaan Talis en de gemeente dus niet alleen scheefwonen tegen. Koopkansen voor starters en lagere middeninkomens worden vergroot, door meer woningdifferentiatie kunnen er wooncarrières in de wijk worden gemaakt en tot slot worden woningen beter geïsoleerd. Talis verwacht in een jaar 100 woningen met deze regeling te verkopen. In de zomer van 2011 zullen Talis en gemeente de resultaten evalueren.