Gemeente investeert duurzaam in eigen gebouwen

Titus Brandsma. grootDe komende jaren investeert de gemeente Nijmegen jaarlijks twee miljoen euro in de eigen gebouwen om deze duurzamer te maken. Als eerste is het stadhuis aan de beurt gevolgd door tien gebouwen in de wijken met een slecht energielabel. Het geld dat bespaard wordt met betere isolatie, HR++-glas, zonnepanelen en andere maatregelen gebruikt de gemeente om meer gebouwen in een betere staat te krijgen en duurzamer te maken.

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit meer dan 600 panden, waarvan meer dan 70 panden behoren tot het maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, sportaccommodaties, wijkcentra en dienstgebouwen. De gemeente Nijmegen verbruikt jaarlijks ca. 27 miljoen kWh aan elektriciteit en ca. 2 miljoen m3 gas, waarvan ongeveer tweederde van het elektriciteitsverbruik en nagenoeg al het gasverbruik voor rekening komt van het gemeentelijk vastgoed.
Een groot deel van de gemeentelijke gebouwen heeft een laag energielabel. Dat betekent dat er nog een flinke winst valt te behalen op de energierekening. Er moet wel stevig geïnvesteerd worden om de stroom- en verwarmingskosten omlaag te krijgen. Deze slag gaat de gemeente nu maken en hiervoor is een masterplan opgesteld. De energiekosten die bespaard worden komen in een pot: de Reserve Duurzaamheid. Hieruit worden nieuwe duurzaamheidsmaatregelen gefinancierd. Dit moet leiden tot een vliegwieleffect: Veel investeringen verdienen zo zichzelf terug.

Het eerste gebouw dat dit jaar aangepakt wordt is het stadhuis. Dit gebouw heeft nu een energielabel F en wordt naar B gebracht. Winst is vooral te behalen met aanpassingen van de klimaatinstallaties en het vervangen van het oude glas door HR++-glas. Ook bij tien scholen, wijk- en sportcentra met een hoog energieverbruik is snel resultaat te verwachten. Het gaat om wijkcentrum De Schakel, Sportzaal De Gildekamp, Wijkcentrum Villanova, Gymzaal Dominicanenstraat, Gymzaal Kanunnik Faberstraat, Buurtcentrum De Inloop, Sportzaal Citycomplex, Wijkcentrum De Schalmei, Open Wijkschool De Dukendonck en Open Wijkschool Hatert. Hier worden met name de dak- en gevelisolatie verbeterd.

Verder investeert de gemeente in haar gebouwen in slimmere verlichting, zonnepanelen, installaties en diverse bouwkundige verbeteringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de GPR-methode, zoals in april vastgelegd in het Groene akkoord. In GPR worden bouw en renovatie beoordeeld op de thema’s energie, milieu, gebruikskwaliteit, gezondheid en toekomstwaarde.

In 2045 wil Nijmegen energieneutraal zijn. Dat betekent dat er in de stad evenveel energie duurzaam wordt opgewekt, als er gebruikt wordt. Met het ‘verduurzamen’ van het eigen vastgoed wil de gemeente voldoen aan Europese regelgeving en het goede voorbeeld geven.
De raad beslist later in mei over het voorstel van het college.