Gezocht: Klimaatambassadeur voor Kopenhagen

summit_groen_hertVan 12 tot 20 december vindt in Kopenhagen de VN Klimaattop plaats. Wereldleiders proberen hier afspraken te maken over de beperking van de mondiale CO2 uitstoot, die veroorzaker is van de opwarming van de aarde. Nijmegen stuurt raadsleden en een Nijmeegse ambassadeur naar de top.

Vertegenwoordigers uit de Nijmeegse politiek en studenten van de Radboud Universiteit reizen per trein met de Nederlandse delegatie naar Kopenhagen. Zij zullen hier zowel de conferentie als gebeurtenissen daaromheen volgen.

De gemeente Nijmegen en dagblad De Gelderlander zoeken daarnaast een vertegenwoordiger uit de Nijmeegse bevolking die met de Nijmeegse ‘delegatie’ meereist naar Kopenhagen en verslag uitbrengt in woord en beeld.

De gemeente zoekt:

Een enthousiaste Nijmegenaar
• die in staat is op de sfeer en hoogtepunten van de conferentie in Kopenhagen te vangen en op een boeiende manier te presenteren aan de Nijmeegse bevolking;
• die de Engelse en Nederlandse taal goed beheerst;
• die midden in de samenleving staat;
• die over goede communicatieve en redactionele vaardigheden beschikt;
• die om kan gaan met verslaglegging via moderne media: internet, YouTube, Twitter;
• iemand die enige affiniteit heeft met het thema klimaatverandering, maar wel ‘open minded’ is;
• die op persoonlijke titel meereist en niet in opdracht van een bedrijf of organisatie;
• bereid is om in de periode na de reis presentaties hierover te verzorgen op scholen e.d.
 
Voor meer informatie over de reis, voorwaarden en de gevraagde competenties zie www.onsgroenehert.nl
Hoe kunt u solliciteren?

Schrijf een brief met een beknopt plan van aanpak -van hoe u ‘Kopenhagen’ naar Nijmegen wilt halen-  aan Gemeente Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen,  t.a.v. F. Claessen G610. Kijk voor meer informatie op www.onsgroenehert.nl . Uit de ingezonden brieven wordt een selectie gemaakt . Deze mensen worden gevraagd hun plan te presenteren.