Goed energiegebruik bij supermarkten gecontroleerd en beloond

koeling1Nijmegen zet drie supermarkten in het zonnetje die hun best hebben gedaan energie te besparen. Ze lopen voorop in het nemen van verplichte maatregelen. Nijmegen controleert alle grote bedrijven en instellingen op het verantwoord en zuinig omgaan met energie. Elk jaar een nieuwe branche. Afgelopen jaar zijn de supermarkten gecontroleerd en komend jaar zijn de zorginstellingen aan de beurt. Gebleken is dat deze instellingen veel energie verbruiken en nog veel maatregelen kunnen treffen om energie te besparen.

Met controles en informatie zorgt de gemeente ervoor dat bedrijven alle maatregelen op energiegebied treffen die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Dit is wettelijk verplicht. Elk jaar controleert de gemeente een specifieke branche en worden de diverse maatregelen voor deze branche in kaart gebracht.

De afgelopen maanden hebben de Nijmeegse (en regionale) supermarkten bezoek gehad van de handhavingsambtenaren. Enkele grote ketens (zoals Albert Heijn, Jumbo, Plus en Super De Boer) hebben landelijk een convenant gesloten om goede energieafspraken te maken. Voor 2012 zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat zestig procent van de verticale koelingen in de winkels (denk aan de wandkoelingen zonder deuren met bijvoorbeeld groenten) is afgesloten met klap- of schuifdeuren en voor 2015 zijn ze allemaal dicht. Alle vriezers worden in 2010 al afgedekt. In totaal levert het afdekken van koelingen een energiebesparing van 40 procent op, een kwart van het totale energieverbruik van een supermarkt. Als alle supermarkten klaar zijn met de afdekkingen besparen ze het elektragebruik van zo’n 170.000 huishoudens.

Ook de supermarkten die niet bij het convenant zijn aangesloten moeten maatregelen nemen. In Nijmegen zijn veel supermarkten op de goede weg en vrij snel met de ombouw en het nemen van energiebesparende maatregelen. De bedrijven die achterlopen of geen maatregelen willen treffen krijgen nu een handhavingstraject wat uiteindelijk tot dwangsommen kan leiden. De afsluiting van de koelingen levert positieve reacties van het publiek op en heeft geen gevolgen voor de verkoop, waar supermarkten van te voren zorgen over hadden.

In 2010 gaan de handhavers naar de grote zorginstellingen. Ook de regiogemeenten van de MARN (Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen) doen mee met de controles, net als afgelopen jaar. In 2011 komt er speciale aandacht voor de grote kantoren en in 2012 voor het onderwijs. Naast de acties in deze specifieke branches nemen de handhavers energiebesparing mee bij alle reguliere projecten.

Het Groene Hert is de klimaatcampagne van de gemeente Nijmegen. Kijk voor meer informatie op www.onsgroenehert.nl.