Groen in Nijmegen-West

groen-langs-de-energiewegAfgelopen zaterdag stond in De Gelderlander een kritische brief van mevrouw Carpay namens de initiatiefgroep West Wil Groene Buffer. Volgens deze brief vreest de initiatiefgroep niet alleen de komst van de nieuwe stadsbrug, maar een optelsom van overlast veroorzaakt door de industrie in Nijmegen-West en de komst van meer verkeer op de Energieweg. De brief maakt niet exact duidelijk waar de grootste vrees nu precies in zit. Daarom wil ik graag nog een keer via een brief in De Gelderlander ingaan op drie elementen waar het volgens mij over gaat.  

Allereerst het geluid. Men is bang dat de toename van het verkeer vanwege de komst van de stadsbrug leidt tot meer geluidsoverlast. Maar om dat te voorkomen legt de gemeente op sommige plekken geluidsschermen aangelegd en krijgt de Energieweg over de volledige lengte geluidsarm asfalt. Het resultaat daarvan zal zijn dat de geluidsoverlast zelfs afneemt ten opzichte van nu. De geluidshinder van het industrieterrein is minder makkelijk te verhelpen, maar ook daar werkt de gemeente aan: via milieuvergunningen trachten we dat terug te dringen.

Ook is er angst over de luchtkwaliteit. Europa heeft normen gesteld voor fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Om inwoners en het milieu te beschermen zijn projecten zoals de stadsbrug alleen mogelijk als wordt voldaan aan deze normen. Om die berekeningen te kunnen maken,  wordt er gewerkt met modellen. Daar is veel kritiek op, dus om zeker te weten of de modellen kloppen, werken we in Nijmegen-West ook met meetpalen die de daadwerkelijke luchtkwaliteit meten. En de recente resultaten laten zien dat de lucht schoner wordt in West en dat we zelfs onder de normen blijven. Volgens de modellen – die dus corresponderen met de meetresultaten – blijven we ook op termijn (en zelfs fors) onder de norm. Ook met de komst van de stadsbrug.

Tot slot het groen. De initiatiefgroep gaat er blijkbaar vanuit dat het aanplanten van veel groen helpt tegen geluidhinder en goed is voor de luchtkwaliteit. Was het maar zo. Groen is (helaas) geen wondermiddel. Voor geluidshinder doet groen vrijwel niets. Als het gaat om luchtkwaliteit, dan is de aanplant van hagen langs de weg functioneel voor het afvangen van fijnstof (kleine roetdeeltjes). Vandaar dat de gemeente ook overal langs de Energieweg hagen gaat aanplanten. Bomen doen  weinig voor het probleem met stikstofdioxide (het grootste probleem voor de luchtkwaliteit). Daartegen helpt alleen het aanpakken van bronnen die die stof uitstoten: het schoner maken van voertuigen. En in het kader van het Milieuprogramma Nijmegen-West en Weurt proberen we daarom via allerlei stimuleringsmaatregelen het wagenpark van de bedrijven in Nijmegen-West te verschonen. En met succes; reeds 73% van het wagenpark bestaat uit bedrijfsvoertuigen met roetfilters, of rijdt op schonere brandstoffen als aardgas en elektriciteit. Hoewel groen dus niet alle problemen verhelpt, kleden we de Energieweg wel groen aan. Zoals gezegd met hagen en  met bomen.

Volgens mevrouw Carpay rekent de gemeente niet goed en verdwijnen er meer bomen dan er terug komen. In mijn brief aan de gemeenteraad staat dat er 150 bomen extra worden aangeplant. Extra betekent dus per saldo 150 meer. Er worden 300 bomen aangeplant en 150 bomen gerooid, dan wel verplaatst. Wat ik wel als een algemeen probleem zie, is het gebrek aan groen in Oud-West: het Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier. Daar moet meer groen komen en in samenspraak met de bewoners werken we daar ook aan. Op verschillende plekken wordt groen toegevoegd en we hebben plannen om in het Waterkwartier een mooi nieuw park midden in de wijk gerealiseerd te krijgen.

Kortom, ik begrijp dat er zorgen leven over de komst van de stadsbrug, maar ik hoop ook te hebben laten zien dat we er alles aan doen om die zorgen weg te nemen. We blijven alles goed monitoren en indien na de komst van de stadsbrug we niet voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en de geluidhinder wel toeneemt, dan neemt de gemeente aanvullende maatregelen. Daar trekken we dan ook geld voor uit.