Groen licht voor warmtenet in Nijmegen

warmte20makenDe restwarmte van de Afvalenergiecentrale ARN in Weurt (ARN) wordt straks gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong. Vandaag is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Deze partijen nemen deel in het project en hebben na het positief afronden van alle besluitvorming nu definitief hun handtekening gezet. Het warmtenet is later uit te breiden in de regio en de bestaande stad en is ook geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten.

Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. De warmte van  ARN wordt lokaal opgewekt.

Afvalenergiecentrale ARN wordt de kachel van de Waalsprong en Waalfront. Bij de verbranding van het afval, afkomstig uit onder andere de regio Nijmegen, komt veel warmte vrij die al grotendeels wordt omgezet in elektriciteit. Maar daarna blijft nog (rest)warmte over die tot nu toe niet benut werd. Die warmte kan goed worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen. Hoe werkt dat? Via een gesloten en geïsoleerd leidingensysteem gaat water van en naar de ARN. In de ARN wordt dit water verwarmd. Dit warme water gaat vervolgens door de leidingen naar de woonwijken. Zo worden huizen en het water uit de kraan verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden. Om te beginnen worden Laauwik, Visveld en Oosterhout (Waalsprong) 3000 bestaande woningen met stadsverwarming, die nu nog werkt op een tijdelijke warmtebron, op het warmtenet aangesloten. Vervolgens worden de 9000 nog te bouwen woningen in de Waalsprong hieraan toegevoegd. Daarnaast krijgen 2000 nog te bouwen woningen in het Waalfront een aansluiting. De verbinding van  ARN op de woningen in de Waalsprong zal naar verwachting begin 2015 gerealiseerd zijn.

Na het afronden van alle besluitvorming hebben de deelnemende partijen op 10 juli de definitieve overeenkomsten gesloten om het warmtenet te realiseren. Afvalenergiecentrale ARN produceert de warmte. Een op te richten infrabedrijf legt een transportleiding van ARN naar de Waalsprong en het Waalfront. Nuon legt het distributienet in de wijken aan en verrekent de in- en verkoop van warmte met ARN en de afnemers.

Het aanleggen van een grootschalig warmtenet is, net als bij gas- en elektriciteitsnetten, een publiek en openbaar belang. Door de hoge voorinvesteringen die nodig zijn om het warmtenet te realiseren, kan dit niet zonder de inzet van publiek geld. Uitgangspunt is een strikte rolverdeling tussen overheid en marktpartijen.

Met de aanleg van het warmtenet wordt een basisvoorziening gemaakt die aankoppeling mogelijk maakt van bestaande bouw, het glastuinbouwgebied Bergerden in Lingewaard en andere warmtevragers en warmteaanbieders. Dit perspectief geeft meerwaarde aan de provinciale ambities voor energietransitie.

Meer informatie: www.nijmegen.nl/warmtenet