Groene daken op complexen Portaal

groen-dak-stadhuisWoningcorporatie Por­taal gaat diverse van haar woning­complexen in Nijmegen voorzien van groene daken. In Nijmegen- Oost en de Beneden­stad worden woningen met platte daken voorzien van een zogenaam­de mos- sedumbedekking. Het be­treft een pilot waarvoor Portaal ook een subsidie krijgt van de pro­vincie. Een sedumdak is iets duur­der dan een dak dat met grind wordt bedekt. Portaal doet dit op verzoek van de gemeente Nijmegen.

Het is voor het eerst dat in Nijme­gen op een dergelijk grote schaal een groene dakbedekking wordt toegepast. Maar het is niet bepaald uniek in Nederland.

Voordeel van sedum is dat het re­genwater van de daken wat geleide­lijker wordt afgevoerd naar het riool. Ook biedt een groen dak kansen voor vogels en vlinders. Bo­vendien, een groen dak vangt CO ­ en fijnstof af. Bewoners op de bo­venste etages ondervinden ook enig voordeel. In de zomer koelt het sedum iets beter dan een tradi­tioneel dak, juist omdat het vocht wat langer wordt vastgehouden.

De gemeente heeft Portaal ge­vraagd de proef uit te voeren in het kader van het project Groene Allure Binnenstad. Voor particulie­ren is in het kader van hetzelfde project inmiddels een subsidierege­ling Groendaken ingesteld.

De werkzaamheden om de groene daken te installeren zijn inmiddels gestart in de Nonnenstraat. Verder worden daken op de Grotestraat, Vosstraat, Achter de Vismarkt en Fort Kijk in de Potstraat aange­pakt. De werkzaamheden liggen momenteel nog stil. Het sedum dat vanuit Zuid- Duitsland wordt aangevoerd, kan daar niet worden geoogst vanwege de vorst.