GroenLinks gaat voor groene banen in Nijmegen

greenhardhatsMet het concept verkiezingsprogramma “Groen werkt in Nijmegen” hoopt GroenLinks tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 de Nijmeegse kiezers voor zich te winnen. In het programma kiest GroenLinks in Nijmegen nadrukkelijk voor duurzame investeringen die zowel banen creëren als een bijdrage leveren aan de klimaatambities van de stad. GroenLinks wil investeren in energiezuinige huizen, de tram, snelfietsroutes, een eigen energiebedrijf dat warmte levert, energiezuinige openbare verlichting, windmolens en zonnepanelen en in een klimaatneutraal natuurcentrum. Ook blijft GroenLinks investeren in een sterke sociale structuur.

GroenLinks zit sinds 2002 samen met PvdA en SP in het college van Burgemeester en Wethouders. Er is in die tijd veel bereikt. Nijmegen staat inmiddels in de top-5 van meest aantrekkelijke steden. In 2002 stond onze stad nog op de twintigste plek. Sindsdien heeft het linkse stadsbestuur flink geïnvesteerd in de wijken. Nijmegen is een fijne stad om in te leven, te wonen, te werken en plezier in te beleven. Het centrum bruist en de wijken zien er goed en verzorgd uit. Er zijn meer mensen aan het werk en de lokale lasten voor de burgers lopen in de pas met vergelijkbare steden. Maar we zijn er nog lang niet. GroenLinks wil een stad voor iedereen en een duurzame, dynamische en groene stad. GroenLinks heeft een beleid dat werkt.

Bij het opstellen van het programma heeft de programmacommissie gekozen voor een andere aanpak dan normaal. Op vier grote thema’s heeft de commissie een toekomstvisie geschetst voor de komende acht jaar. Vervolgens wordt met concrete actiepunten aangegeven hoe GroenLinks de komende raadsperiode tot het perspectief van 2018 wil komen. Ook laat het programma zien wat GroenLinks de afgelopen vier jaar heeft bereikt.

Een aantal concrete actiepunten van GroenLinks:

– Doorgaan met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers;

– Gratis openbaar vervoer voor minima;

– Behoud van gesubsidieerde banen voor mensen die zelf moeilijk aan een baan komen;

– Drie procent van de openbare ruimte bestemmen voor kinderen om te spelen;

– Fors meer geld voor klimaatmaatregelen; iedereen een lage energierekening;

– Nijmegen nomineren voor Culturele Hoofdstad 2018;

– Een verlichtingsplan voor bezienswaardige gebouwen met een lagere energierekening;

– Gratis draadloos internet in de hele stad;

– Vanaf elke woning moet op tenminste 300 meter afstand openbaar groen aanwezig zijn;

– Voorstander van bouwen van topsporthal, maar niet in het Goffertpark;

– Subsidieregeling voor groene daken, herstel van bomenlanen en meer fonteinen in de stad.

Het concept verkiezingsprogramma ligt momenteel bij de 600 leden van GroenLinks en wordt besproken tijdens de ledenvergadering van donderdag 17 september. Tot 25 september kunnen de leden het programma nog wijzigen door amendementen in te dienen. Op 8 oktober stellen de leden het programma definitief vast. Op 3 december wordt bekend hoe de definitieve kandidatenlijst eruit gaat zien waarmee GroenLinks de verkiezingen in gaat.

Klik hier voor het volledige concept verkiezingsprogramma.