GroenLinks tevreden over duurzaam en sociaal coalitieakkoord Nijmegen

kaft-akkoordGroenLinks Nijmegen is erg content met het nieuwe coalitieakkoord dat samen met de PvdA en D66 tot stand is gekomen. Ondanks de bezuinigingen is er voldoende geld beschikbaar voor nieuw beleid. Duurzaamheid is een prioriteit van deze coalitie. We zetten in op energiezuinige woningen en duurzame energiebronnen als zon, wind en restwarmte. Het sociaal beleid blijft een van de pijlers van de gemeente. Er wordt niet bezuinigd op maatschappelijke opvang, zelfhulporganisaties en de noodopvang van vluchtelingen. Verder helpen we werkzoekenden zo goed mogelijk aan een baan.

De coalitie heeft ambities op het gebied van duurzaamheid, sociaal en economisch beleid. Zo wordt € 1 miljoen extra per jaar uitgetrokken voor een subsidieregeling voor energiezuinige woningen, € 3 miljoen per jaar voor nieuwe werkgelegenheidsprojecten en € 1 miljoen per jaar voor de cultuursector. Zo zal de nieuwbouw van Doornroosje definitief plaatsvinden in de komende periode. Ook gaat deze coalitie eenmalig € 5 miljoen investeren in het energiezuinige hybride warmtenet, € 1,5 miljoen in het nieuwe natuurcentrum en € 1 miljoen in het ophogen van de bushaltes ten behoeve van gehandicapten en mensen die slecht ter been zijn. Tevens wordt € 4 ton vrijgemaakt voor het toegankelijk maken van publieke gebouwen.

De coalitie is van plan Heumensoord te verkopen aan Natuurmonumenten en Vitens. Het natuurgebied is daardoor in veilige handen en met de opbrengst kunnen parkjes worden aangelegd in de ‘grijze’ wijken Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier. Verder is afgesproken dat bovenop de reeds goedgekeurde bouwplannen niet meer gebouwd gaat worden in het groen. De stad zal participeren in de realisatie van Park Lingezegen.

Om Nijmegen bereikbaar te houden gaan we door met het investeren in auto (nieuwe stadsbrug en parkeergarages), fiets (snelfietsroutes en fietsenstallingen waaronder 1000 extra klemmen in de stalling onder de Van Schaeck Mathonsingel) en openbaar vervoer. Zo gaat de coalitie verder met de plannen, lobby en het sparen voor de tram. In de toekomst gaan ouderen een eigen bijdrage van 20 euro per jaar betalen voor het buspasje waarmee onbeperkt gereisd kan worden. Daarmee wordt € 2,5 ton per jaar bespaard en blijft het gratis OV goeddeels intact.

Komend jaar onderzoek we twee alternatieven voor de locatie van een topsporthal: in het Goffertpark of op de DSB-locatie Winkelsteeg. Aan de komst van deze hal zijn harde randvoorwaarden verbonden. Zo mag de realisatie van een topsporthal niet leiden tot parkeren in het groen en parkeeroverlast in de wijk en moet NEC voor 5 jaar de huur kunnen garanderen. De raad zal later een beslissing nemen over het al dan niet doorgaan van deze plannen.

Al met al is GroenLinks content met het gesloten coalitieakkoord. We kunnen de komende jaren aan de slag voor een duurzame, sociale en economisch sterke stad. Laten we samen werken aan een duurzame toekomst.

Het akkoord is hier te downloaden.