Huizenbouw stad op stoom

sociale_woningbouw__230052eDe woningbouwpro­ductie in Nijmegen is op stoom ge­komen. De gemeente gaat er op ba­sis van nieuwe prognoses vanuit dat er dit jaar ruim 1.300 nieuwe koop- en huurhuizen worden op­geleverd, dat is 300 meer dan was begroot. „En dat midden in de cri­sis”, zegt de Nijmeegse wethouder Jan van der Meer. „ Als ik de cijfers zie, kan ik ze soms zelf bijna niet geloven. Op het recordjaar 2005 na – toen 1.500 huizen zijn opgele­verd – is 2012 qua huizenbouw het meest productieve jaar van de afge­lopen twintig jaar in Nijmegen.” Een artikel uit De Gelderlander.

De 1.300 nieuw woningen, waar­van er 787 in de categorie ‘goedko­pe huur’ vallen, verrijzen onder meer in de Sperwerstraat (deels studenten- en zorgwoningen), Ma­rialaan enWaalsprong (274 opgele­verde huizen in Laauwik). Ter nu­ancering: de ruime oogst van nu is uiteraard te verklaren door realisa­tie van projecten die jaren geleden al zijn aangezwengeld.

Voor 2013 wordt gerekend op 900 opgeleverde huizen, waarvan 400 in de Waalsprong. Daar bovenop komen nog 350 studentenkamers bij het NS- station. Van der Meer: „ De angst bestond dat de huizen­productie na 2012 zou inzakken, maar dat lijkt mee te vallen.”

De wethouder pareert de vraag of er in de huidige woningmarkt wel kopers zijn voor al die nieuwe hui­zen met het antwoord ‘dat de marktpartijen pas gaan bouwen als 70 procent is verkocht’. „En be­denk: Nijmegen is een groeistad. Uit onderzoek blijkt dat er behoef­te is aan 1.000 huizen per jaar.”

De Waalsprong, hervat in 2010, moet het grootste deel van die be­hoefte gaan opvangen. Omdat de vraag naar koopappartementen en dure koopwoningen ver terugvalt, zullen er meer goedkopere gezins­woningen worden gebouwd, aldus Van der Meer. Hij wil bovendien 200 extra gemeentelijke startersle­ningen beschikbaar stellen.

De bouwcijfers van dit moment nemen de financiële zorgen over de grondexploitatie in de Waal­sprong overigens niet weg. Een ho­ger bouwtempo (600 huizen per jaar) daar zou lucht geven, maar een dergelijke snelheid is volgens de huidige prognoses pas na 2015 aan de orde, stelt de wethouder.

Buiten Nijmegen wordt er de ko­mende jaren veel minder opgele­verd, met name in de dorpen. In Wijchen komen er in 2012 en 2013 samen 100 à 200 huizen bij op de Huurlingsedam.