Île de la Cité moet Nijmegen een nieuw middelpunt geven

nijmegen-2012-ruimte-voor-de-rivier-377-vvl-oost-500Nijmegen krijgt eindelijk zijn stadseiland midden in de Waal. De graafmachines beginnen nu met het graven van een extra Waalgeul, zodat de Gelderse universiteitsstad eind 2015 een nieuw middelpunt heeft. Aan de Betuwse oever verrijst Nijmegen-Noord al. “Ons Île de la Cité”, zei wethouder Jan van der Meer (GroenLinks) gisteren bij een startevenement, refererend aan het Parijse eiland in de Seine. Nog voor er iets te zien is, blijkt de internationale aandacht ervoor enorm. Een bericht uit Trouw.

Het rivierdorp Lent in Nijmegen-Noord ondergaat een complete metamorfose. Lent is in drie delen opgeknipt. Aan de Waaloever verandert Veur-Lent in het stadseiland. Daar kan stedelijke bebouwing verrijzen tegenover de oude binnenstad. Een tweede deel is gesloopt voor de Waalgeul. De rest van Lent komt aan een nieuwe rivierkade te liggen, geïnspireerd op de Loire-kade in Orléans. Deze rivier- en stadsvernieuwingsoperatie kost ruim 350 miljoen euro en komt voor rekening van het Rijk.

Het Waaleiland is voor buitenlandse overheden en media het innovatiefste idee in het Nederlandse programma ‘Ruimte voor de Rivier’. Rijkswaterstaat combineert daarom de start in Nijmegen met een internationale congres maandag in Rotterdam. Daar spreken politici en topambtenaren uit landen met overstromingsrisico’s, zoals de Verenigde Staten met New Orleans en Australië met Queensland. Ze debatteren over de Nederlandse aanpak.

In Nijmegen ontstond die niet vanzelf, zegt Van der Meer: “We hebben jaren gelobbyd tegen de dijkverlegging.” Nijmegen zag eigen bouwplannen rondom Lent daardoor gedwarsboomd. Ook de dorpelingen keerden zich ertegen. “Alles veranderde toen Nijmegen de regie kreeg. We lieten de bevolking meepraten. Het Lentse leed is nu geleden. De inwoners zijn trots op ‘Nijmegen omarmt de rivier’. Wij voeren het uit, het Rijk betaalt.”

Ruimte voor de Rivier bestaat uit 34 lokale rivierplannen in samenwerking met Rijkswaterstaat. De Rijn bij Lobith moet in 2015 16.000 kubieke meter water per seconde veilig kunnen afvoeren, 1000 meer dan nu. Ruimte voor de Rivier begon na het hoogwater in 1995 en richt zich op rivierverruiming; niet op dijkverhoging. Het kost 2,3 miljard euro.

Het Nijmeegse ‘Île de la Cité’ is nog naamloos. Het wordt opgeworpen tegen het dijklichaam in Veur-Lent met afgegraven grond van de zijtak. Over de inrichting moet in 2016 een raadsbesluit vallen.