Jan van der Meer kandidaat-wethouder voor GroenLinks Eindhoven

Een selectiecommissie van GroenLinks Eindhoven heeft na een sollicitatieprocedure Jan van der Meer  (1965) voorgedragen als kandidaat-wethouder voor de komende 4 jaar. De nieuwe fractie van GroenLinks heeft dinsdagavond na intern overleg deze voordracht bekrachtigd. Jan van der Meer wordt samen met Renate Richters, van wie al eerder bekend was dat ze door wil gaan als wethouder, met veel optimisme en vertrouwen voorgedragen in de komende college-onderhandelingen.

De besprekingen tussen de vier beoogde coalitiepartners – VVD, GroenLinks, PvdA en CDA – over het inhoudelijke programma zijn weliswaar nog in volle gang maar de informateurs Onno Hoes en Roel van Gurp hebben de wens uitgesproken de kandidaat-wethouders vanaf het begin bij de besprekingen te betrekken. GroenLinks geeft met deze voordracht gehoor aan de oproep van de informateurs.

De keuze is op Jan van der Meer gevallen vanwege zijn uitgebreide expertise en dossierkennis op onder andere de energietransitie. Jan heeft een duidelijk profiel op duurzaamheid: van 2006 tot 2014 was hij namens GroenLinks wethouder in Nijmegen voor o.a. mobiliteit (van 2006-2010), ruimtelijke ontwikkeling en wonen (2010-2014), klimaat, energie en groen (van 2006-2014). In die tijd heeft hij mooie dingen gerealiseerd zoals de aanleg van een nieuw warmtenet en bussen op groengas. Mede door zijn inzet is Nijmegen uitgeroepen tot European Green Capital 2018.

Momenteel is Jan van der Meer warmteregisseur voor de Metropoolregio Amsterdam en de regio Arnhem-Nijmegen. In die regio’s is hij de persoon die ervoor moet zorgen dat verschillende partijen samenwerken aan warmtenetten als alternatief voor aardgas. De afgelopen drieënhalf jaar heeft hij veel kennis opgebouwd over de warmtetransitie en is hij een van de opiniemakers over de transitie naar aardgasvrije woningen.

Komende weken zijn de coalitiepartners nog volop in onderhandelingen waarbij grote verschillen overbrugd moeten worden om te komen tot een coalitieakkoord waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Jan van der Meer: “Supergaaf dat GroenLinks mij voordraagt voor deze functie. Met al mijn passie, creativiteit en kennis wil ik werken aan een duurzamer, groener en aardgasvrij Eindhoven. En het mooie van Eindhoven is, dat dit in deze kennisstad altijd gepaard kan gaan met innovatie.”

Rik Thijs: “Met Jan van der Meer kiezen wij voor iemand die resultaatgericht is, een stevige bestuurder en een expert op het gebied van duurzaamheid. Ik ben blij dat hij voor Eindhoven heeft gekozen. Met hem kunnen we verder werken aan een duurzame stad.”