Kansen voor watersport in de nieuwe nevengeul

RoeienNijmegen onderzoekt de haalbaarheid van een watersportcentrum op en rond de toekomstige nevengeul tussen Lent en Nijmegen. Als onderdeel van het plan Ruimte voor de Waal wordt de dijk verlegd en een nevengeul gegraven, waardoor een eiland in de Waal ontstaat. De nieuwe inrichting van het gebied biedt nieuwe mogelijkheden voor sport, recreatie, cultuur en toerisme. Het water van de nevengeul tussen het eiland en Lent lijkt geschikt voor watersporten.

Watersportend Nijmegen heeft, verenigd in stichting Watersport Nijmegen (WSN), serieuze interesse in het beoefenen van de watersport in de toekomstige nevengeul. Hierover is de stichting al geruime tijd in gesprek met de gemeente. Het doel van Watersport Nijmegen is om een hoogwaardig aanbod van sportieve activiteiten op en rond de nevengeul te realiseren. De nevengeul zal naar verwachting in 2015 klaar zijn. Door middel van een combinatie van verenigingsactiviteiten, maatschappelijke  functies en professionele activiteiten wil Watersport Nijmegen een modern concept realiseren waarmee Nijmegen als watersportstad een regionale rol kan verwerven. Behalve op  roeien, zeilen, kanovaren, surfen, triatlon, klimmen, skaten, fietsen, beachsporten en de Nijmeegse Reddingsbrigade richt Watersport Nijmegen zich ook op recreatie, horeca en commerciële ruimten (zoals voor fysiotherapie en kinderopvang). Met een locatiestudie wordt gekeken wat de meest geschikte locatie is voor het vestigen van een watersportcentrum.

Ook de gemeente Nijmegen heeft een rol in het mogelijk maken van dit initiatief. Om de plannen van Watersport Nijmegen verder te brengen moet er eerst een aantal verkenningen worden gedaan. Zo wordt met een locatiestudie gekeken of het oprichten van een watersportcentrum in het gebied haalbaar is en wat hiervoor de meest geschikte locatie kan zijn. Verder wordt de komende jaren nog nagedacht over de inrichting van het eiland. Als de plannen haalbaar blijken te zijn, werkt Nijmegen mee aan de daarvoor benodigde planologische procedures. De resultaten van de locatiestudie worden half 2013 verwacht.